Lansering av veileder for utslippsfrie byggeplasser
15. juniBli med på lansering av Norges første veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser!

Idag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplassene i Norge. Dette har i de siste årene fått økt oppmerksomhet grunnet et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. DNV GL har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser.

Det er Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo som står bak veilederen.

Veilederen skal bidra til å redusere utslippene på byggeplasser ved å fasilitere økt bruk av effektive energiløsninger basert på elektrisitet, fjernvarme og andre ikke-fossile løsninger. Den skal også bidra til økt bruk av energieffektiviserende tiltak.

Veilederen er utformet som en sjekkliste. Denne belyser hva som kreves for å legge til rette for bruk av fossilfrie og utslippsfrie oppvarmingsløsninger, anleggsmaskiner og utstyr på byggeplasser.

Sted: Næringslivets Hus, Oslo
Tid: Fredag 15. juni, kl 08.00-10.00


Vi serverer frokost fra 07.45.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Frist for påmelding er 4. juni.

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ!

NHO-sjef Kristin Skogen Lund åpner møtet - og mer detaljert program blir tilgjengelig på linken over.

Vi sees!

 

KALENDER