NIKOLAI ASTRUP
Stortingsrepresentant (H)

"Fjernvarme gjør det mulig å utnytte avfallet vi kaster til miljøvennlig oppvarming av boligen vår". 

Profilerte saker
Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader
8. november 2016
Fjernvarme gjør ny fornybar kraftproduksjon mer lønnsom
3. november 2016
Enova vil gjøre energimerkeordningen mer robust
25. oktober 2016
Nakstad: - Fjernvarmen viktig for å unngå el-fella
18. oktober 2016

Varmelager i fjernvarme kutter utslipp og kostnader
8. november 2016
Energilagring er mer enn dyre, elektriske batterier. Økt bruk av store varmelagre i fjernvarmesystemer er både lønnsomt og kutter behovet for fossile vinterkilder, viser forskningsprosjektet Flexelterm.
– Vår forskning viser at investering i lager er noe av det mest lønnsomme et fjernvarmeselskap kan gjøre for å få ned bruk av spisslast vinterstid, sier førsteamanuensis Monica Havskjold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sammen med sin kollega, NMBU-professor Erik Trømborg, har Havskjold analysert bruk av...
KALENDER