SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Profilerte saker
Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
Entreprenører velger fjernvarme til byggeplasser i Hønefoss
11. januar 2018
Rådhus i Bodø skal både bygges - og senere varmes opp med miljøvennlig varme
15. desember 2017

Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier sier prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
Mo Fjernvarme har tidligere levert fjernvarme til byggtørk ved oppføringen av blant annet nybygg til Toyota Nordvik og et sykehjem, men da via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme i en tidligere fase og til flere byggeprosjekter, har selskapet nå fått laget mobile enheter som kan kobles rett på fjernvarmeinntaket i...
KALENDER