BIRGER LAUERSEN
Internasjonal leder i Dansk Fjernvarme
"Det er meg en gåte at noen mennesker mener vi individuelt skal forholde oss til det mest kollektive av alle problemer: Klimautfordringen! Å gi litt slipp på individualismen til fordel for blant annet kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra - synes for meg som et lite offer"
Profilerte saker
Verdens største solfanger-anlegg bygget på rekordtid
13. januar 2017
Gigant-termos skal gi mer miljøvennlig varme i Trondheim
21. desember 2016
Stortinget ber om overgangsordning for fjernvarme
21. desember 2016
Signalbygg i Bjørvika får miljøvennlig varme og kjøling
16. desember 2016

Verdens største solfanger-anlegg bygget på rekordtid
13. januar 2017
Med et areal på 156.694 kvadratmeter er Silkeborg Forsynings nye solfangeranlegg på Jylland verdens hittil største. Anlegget, som ble tatt i bruk rett før nyttår, er mer enn dobbelt så stort som det hittil største anlegget i Vojens, med en årlig produksjon på 80 000 MWh. Det nye anlegget vil bidra til å redusere CO2-utslippene med 15.700 tonn i året.
Anlegget ved Silkeborg på Jylland som dekker et areal på 156.694 kvadratmeter, ble oppført på rekordtid; på bare syv måneder, og solvarmen fra anlegget vil årlig kunne levere 20 prosent av varmeleveransene til omkring 21.000 fjernvarme- kunder. Solvarme-anlegget er del av en større ombygging på kraftvarmeverket ved Silkeborg, som...
KALENDER
17. oktober