SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Profilerte saker
Økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger
27. juli 2017
Miljøvennlig byggvarme på Gardermoen Campus
29. juni 2017
Oljeforbud: Hvorfor vente med byggeplassene, Helgesen?
16. juni 2017
Svensk investor deleier i Akershus Energi Varme
13. juni 2017

Økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger
27. juli 2017
Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.
Økningen gjør at fjernvarme i fjor sto for 13 prosent av den rapporterte energibruken til oppvarming og belysning i kommunenes egne bygninger. – Det er gledelig å se at kommunene går foran ved å bruke framtidsrettede varmeløsninger og i stor grad velger fjernvarme der det er mulig, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk...
KALENDER
17. oktober