NILS KRISTIAN NAKSTAD
Administrerende direktør Enova
"Økt utbredelse av fjernvarme gir fleksibilitet i energisystemet, og bidrar til å løse utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, temperaturavhengig forbruk og miljøbelastningen fra den samlede energiforsyningen."
Profilerte saker
Fossilene fjernet fra fjernvarmen i Kristiansand
8. september 2016
Miljøvennlig varme fra Statkraft forener Moss og Rygge
7. september 2016
DiBK skjerper krav om vannbåren varme i store bygg
1. juli 2016
Enova vil få mer ut av energimerkeordningen
30. juni 2016

Fossilene fjernet fra fjernvarmen i Kristiansand
8. september 2016
Fjernvarmekundene i Kristiansand kan  glede seg over helt fossilfri fjernvarme til vinteren etter at Agder Energi Varme denne uken erstattet siste rest av fyringsolje med bærekraftig bioolje.
– Anlegget på Vesterveien i Kristiansand har gått fra å ha nesten fossilfri produksjon til å ha helt fossilfri produksjon, forteller en fornøyd driftssjef Svein Rypestøl i AE Varme på selskapets nettsider. Fjernvarmen i Kristiansand har til nå hatt behov for et lite påfyll med fyringsolje som spisslast vinterstid. I fjor utgjorde...
KALENDER
11 - 12 oktober