Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg
26. april

Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Torsdag 26. april 2018 arrangerer Norsk Bioenergiforening (Nobio) seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. På seminaret legges det opp til praktiske foredrag om dagsaktuelle temaer, diskusjon og utveksling av erfaringer og kunnskap. 

PÅMELDING

PROGRAM

Noen hovedtemaer for årets seminar er:

  • Massevirke og flismarkedet er i bevegelse – status og utsikter
  • ISO-standarder for brenselflis – praktiske tilpasninger ved kjøp og salg
  • El-filter på små og mellomstore biovarmesentraler – teknologi, renseeffekt og økonomi
  • Vedlikehold av gamle kjelanlegg: Hvor går grensen mellom viderereparasjon og kjøp av nytt anlegg?
  • Vedlikehold og rensing av varmevekslere
  • Noen metoder og rutiner for effektiv rensing av fjernvarmenettet
  • Nytt fra Nobio
  • Fyrbøterforum – små og store utfordringer i varmesentralen

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer, kommuner, utstyrsleverandører (utstilling) og andre som ønsker å satse på bioenergi.

KALENDER