Julemøte i Norsk Fjernvarme
7. desember

Da er det tid for det tradisjonelle julemøtet for medlemmene av Norsk Fjernvarme!

Vi er i ferd med å få på plass det faglige programmet, oppdatering følger på denne siden. Men du kan allerede nå melde deg på via linken under her.

Det bli faglig program fra klokken 15:00 til 18:00. Deretter serverer vi julemat og drikke og hygger oss utover kvelden.

Dette er dagens program:
 
15:00  Kostnader i energisektoren - oppdatert rapport
v/ Olav Isachsen, NVE
 
15:30  Effekttariffer i kraftnettet - konsekvenser for fjernvarmen
v/ Trond Svartsund, Energi Norge

16:00 

Kaffepause
 
16:30  Nye verktøy
Utslippsfrie byggeplasser 2.0
Utvidelse av fjernkontrollen.no

v/ Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme
 
17:00  Energimerkeordningen - hva nå?
NVEs rolle, våre inspill og prosessen videre.
v/ Olav Isachsen, NVE, og Andreas Stokke, Statkraft Varme
 
17:30 Politikk på dagsorden
Statsbudsjettet, TEK, avfallsforbrenning, maskin- og ledningsskatt
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

 

18:00 

Tradisjonell julebuffet 
 
 
 
Som tidligere år arrangeres julmøtet hos Norsk Energi i Hoffsveien 13 på Skøyen i Oslo:Det er gangavstand fra Skøyen jernbanestasjon, hvor både NSB og Flytoget har hyppige avganger.

Vi sees!
KALENDER