Arendalsuka: Grønne områder med grønn varme
15. august
Mer informasjon kommer... 

...det gjør også klimaminister Vidar Helgesen!

Foreløpig program:

11:30  Stående lunsj
 
12:00  Åpningsinnlegg
v/ klimaminister Vidar Helgesen
12:20  Rapportlansering!
Utslippskutt på norske byggeplasser
v/ avdelingsleder Erik Dugstad, NDV GL
12:40  Derfor valgte Apple Viborg - og slik skal byen nyte godt av overskuddsvarmen fra datasenteret
v/ utviklingsjef Anders Holm, Viborg Kommune
13:00  Nye løsninger for utnyttelse av lokal energi
v/ teknisk leder Geir Andersen, Drammen Eiendom
13:20 Effektiv ressursutnyttelse i lavutslippssamfunnet - hvordan legge rammene?
Politisk paneldebattArendalsuka | tirsdag 15. august | kl 11.30 – 14.00 | Eureka kompetanseSeminaret arrangeres av:

             
KALENDER
17. oktober