Nobio: Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg
4. mai


Nobio ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret arrangeres på Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Årets driftsseminar vil som tidligere dreie seg om faglige spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av biobrenselanlegg i størrelsesområdet 200 kW - 10 MW. 

InformasjonProgramPåmelding

 

 

Noen hovedtemaer for årets seminar er:

 
  • Nye EU-direktiver for røykgassutslipp fra små og mellomstore forbrenninganlegg
  • Kontroll og vedlikehold av kjeler
  • Bioolje - kvalitet og tilgang
  • Digitaliseirng i varmesentralen
  • Nærvarmeforum
  • Fyrbøterforum - små og store utfordringer i varmesentralen

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

 

Dato:

4. mai 2017

 

Seminaret arrangeres på:

Scandic Oslo Airport
Ravinevegen 15
2060 Gardermoen
Tlf: 23 15 59 00 
osloairport@scandichotels.com
www.scandichotels.com

KALENDER