Julemøte i Norsk Fjernvarme
8. desember

Da er det tid for det tradisjonelle julemøtet for medlemmene av Norsk Fjernvarme! I år setter vi søkelyset på kundene våre og rørene som skal nå dem.

Det bli faglig program fra klokken 15:00 til 18:00. Deretter serverer vi julemat og drikke og hygger oss utover kvelden.

Ettermiddagens program:
 
15:00  Fossil beredskap - hva er det?
Forslag til operative definisjoner på beredskap og spisslast
v/ Anders Ettestøl, Norsk Energi
 
15:30 
 
4GDH og systemløsninger i bygg
Samspill mellom nye, lavtemperaturløsninger i bygg og fjerde generasjons fjernvarme
v/ David Zijdemans, Norsk VVS

16:10 

Kaffepause
 
16:30  Grunnlaget for eiendomsskatten
Om ulik praksis for taksering i kommunene - og et case fra Akershus
v/ Nils Iver Hole, Industritaksering
 
17:00  Energimerker i endring
Forslag fra Multiconsult
v/ Stig Jarstein
 
17:30  Politikk på dagsorden - hva skjer?
Statsbudsjettet, TEK, energimerker og annet!
ved Heidi Juhler og Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme
 

18:00 

Tradisjonell julebuffet 
 
 
 
Som tidligere år arrangeres julmøtet hos Norsk Energi i Hoffsveien 13 på Skøyen i Oslo:Det er gangavstand fra Skøyen jernbanestasjon, hvor både NSB og Flytoget har hyppige avganger.

Vi sees!
KALENDER