Julemøtet 2012
2012-12-07
Presentasjoner fra Norsk Fjernvarmes julemøte hos Norsk Energ 6. desember 2012:

Rammebetingelser og arrangementer i 2013                                                       

v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme
    
Hvordan behandler vi fjernvarmekunder?
                                                            
v/ Iren Aanonsen, Rambøll Norge as

Passivhus med nye varmepumper – sterk konkurrent til fjernvarmen                

v/ Vidar Havellen, Norconsult
             
Etisk påvirkning, eller salg, som noen kaller det                                                   

v/ Stein Randby, Norsk Energi 
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER