Fjernvarmedagene 2010

Fjernvarmedagene på Ullevål
28. - 29. september 2010


Tirsdag 28. september:

Krav til energiforsyning i TEK
v/ Gunnar Grini/ Brita Dagestad

AArets nyhet: Prisstatistikk for fjernvarme
v/ Jon Tveiten, Norsk Energi

Mer varmeenergi - ny giv
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

Erfaringer fra stort system med mange varmeanlegg og utvidelser av nett
v/ Per-Håkon Mosserud, Hafslund Fjernvarme

Regulering av dampleveranse til industri
v/ Johnny Pedersen, Østfold Energi

Vedlikeholdserfaringer med Gardermoen Fjernvarme
v/ Fred Arne Halvorsen, Hafslund Fjernvarme

Nye utslippskrav for fyringsanlegg på 1-50 MW

v/ Stine Torstenesen, Norsk Energi

Fjernvarmerør til lavenergibygg
v/ Bjarne Jepsen, Logstor

MID i praksis
v/ Kristian Hammer, Kamstrup

Erfaringer med toveis kommunikasjon til alle kunder
v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

Onsdag 29. september:

Konverteringsprogrammet 2009, fra el til vannbåren varme
v/ Trond Bratsberg, Enova

Kostnader ved vannbåren varme i bygg
v/ Anders Meinert, Multiconsult

Putt en ku på tanken eller i kjelen - Lyses biogass-satsing
v/ Terje Barka, Lyse Neo

Bio-olje som spisslast
v/ Tor Fjærgård, Eidsiva Bioenergi

Pellets som spisslast
v/ Øyvind Nilsen/Rune Volla, Hafslund Fjernvarme

Styring av risiko i fjernvarmeprosjekter
v/ Dag Erlend Henriksen, adv. firma Arntzen de Besche

Temperaturoptimering i fjernvarmenett
v/ Claus Nilsson, 7 Technologies og Søren Christensen, Cowi

Siemens løsninger innen fjernvarme og bioenergi
v/ Per Arve Ekle, Siemens

Energieffektive motordrifter
v/ Lars-Fredrik Mathiesen, ABB

Industrielle høy temperatur varmepumper
v/ Kjetil Finne, Norsk Kulde

Teknologi og anskaffelser. Bruk av prosjektanskaffelsesmodeller i konkurranser underlagt anskaffelsesreglene
v/ Andreas C. Wahl og Hans Eide Aarre, adv. firmaet Bull & Co

Lekkasjedeteksjon på fjernvarmerør; fallgruber og muligheter
v/ Terje Olav Øye, BKK Varme

Studie for Energi Norge om fjernvarmepotensialet
v/ Monica Havskjold, Xrgia

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER