Fjernvarmedagene 2005

Fjernvarme-dagene som ble avholdt i Tallinn fra 27. til 29. september samlet 25 deltakere fra Svalbard i nord, Stockholm i øst, Bergen i vest og Kristiansand i sør.

Foruten spennende faglige foredrag, var det også bedriftsbesøk hos Estlands største varmekraftverk Ine Power Plant

Videre var det omvisning i Tallinns gamle by, som i seg selv var en reise verdt. Ytterligere informasjon vil bli sendt til medlemmene, i tillegg til artikler som vil komme i Energi nr. 9 og 10.

Vedlagt lenker til foredrag holdt under Fjernvarme-dagene.

- Utstyr og utvidede funksjoner for styresystemer til fjernvarmesentraler
Magne Reierson, Cronus Engineering

- Profu - Projektinriktad forskning och utveckling
John Johnsson, Profu i Göteborg AB

- Rammevilkår for gassbruk i fjernvarme
Viseadministrerende direktør Trond Mellingsæter
Enova SF

- Fjernvarmedagene 2005 - Tallinn 30. september
Heidi M. Juhler, Norsk Fjernvarme

Hvor står fjernvarme høsten 2005
Presentasjon ved fjernvarmedagene i Tallinn 30.9.2005
Atle Nørstebø,
Styreleder i Norsk Fjernvarme

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER