Statsbudsjettet: Skuffende kutt i grønn avgift
2013-11-08
– Elavgiften har ligget urørt i mange år. I et marked med svært lave strømpriser ville en forsiktig økning av elavgiften både ha bidratt til energieffektivisering og  stimulert til å ta i bruk andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming. Vi er skuffet over at dette nå fjernes, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

I det rødgrønne budsjettforslaget ble både elavgiften og CO2-avgiften satt noe opp og miljøavgiftene samlet sett lagt på et likt nivå, noe Norsk Fjernvarme tok godt imot.

– Vi håper nå at regjeringens partnere i Stortinget, Venstre og Krf, kan få hele denne grønne avgiftsprofilen inn i budsjettet igjen, sier Juhler.

Hun viser samtidig til at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har signalisert at regjeringen har som ambisjon å få på plass en større satsing på fornybar varme i Norge.

– Det enkleste, minst byråkratiske grepet for å nå dette målet og målene i klimaforliket ville være en oppjustering av grønne avgifter som elavgiften, sier Juhler.
 
For ytterligere kommentarer, ta kontakt med
Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme
mobil: 95 866 933
e-post:  trygve@fjernvarme.no 
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER