BIRGER LAUERSEN
Internasjonal leder i Dansk Fjernvarme
"Det er meg en gåte at noen mennesker mener vi individuelt skal forholde oss til det mest kollektive av alle problemer: Klimautfordringen! Å gi litt slipp på individualismen til fordel for blant annet kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra - synes for meg som et lite offer"
Profilerte saker
Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Oslofjord Varme får nye eiere
9. mars 2018
Entreprenører velger fjernvarme til byggeplasser i Hønefoss
11. januar 2018
Rådhus i Bodø skal både bygges - og senere varmes opp med miljøvennlig varme
15. desember 2017

Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier sier prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
Mo Fjernvarme har tidligere levert fjernvarme til byggtørk ved oppføringen av blant annet nybygg til Toyota Nordvik og et sykehjem, men da via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme i en tidligere fase og til flere byggeprosjekter, har selskapet nå fått laget mobile enheter som kan kobles rett på fjernvarmeinntaket i...
KALENDER