SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Profilerte saker
Oljeforbud: Hvorfor vente med byggeplassene, Helgesen?
16. juni 2017
Svensk investor deleier i Akershus Energi Varme
13. juni 2017
EMIL-prisen 2017 til Norcem Brevik
9. juni 2017
- Fjernvarme er et klima­verktøy
26. mai 2017

Oljeforbud: Hvorfor vente med byggeplassene, Helgesen?
16. juni 2017
Klimaminister Vidar Helgesen lar en unik sjanse gå fra seg ved å utelate landets byggeplasser fra forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, mener Norsk Fjernvarme.
Helgesen presenterte torsdag en ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. – Det er veldig bra at Helgesen sørger for et bredt forbud mot fossil olje i nye og gamle bygninger, men det er merkelig at forskriften ikke omfatter landets mange byggeplasser. Hvorfor skal oppvarming som er forbudt i den ferdige bygningen...
KALENDER
17. oktober