FJERNKJØLING
Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme, med den forskjellen at det leverer kjøling og gir en svalere temperatur til bygget. Ved å benytte ressurser ingen andre etterspør, oppnår fjernkjølingsanlegg effekter som er mellom fem og ti ganger
høyere enn ved bruk av tradisjonelle aircondition-anlegg. Den viktigste ressursen som brukes til fjernkjøling er kaldt vann fra dype sjøer, innsjøer, hav og elver.

De nye kravene til lavenergibygg og passivbygg vil øke kjølebehovet i Norge. Bruk av fjernkjølingsanlegg kan bidra til å forhindre toppbelastninger på strømnettet på varme sommerdager, noe som er et økende problem i både nord og sør i Europa om sommeren.
KALENDER