Fjernvarmeseminar
6. mars
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker fjernvarmebransjen velkommen til seminar om ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) 6. mars 2013. Seminaret avholdes i Bjørvika konferansesenter.

 Påmelding

Seminaret er åpent for alle, og for fjernvarmekonsesjonærer er det ingen deltageravgift. Disse vil også prioriteres ved fulltegning. For andre interesserte, konsulenter, leverandører m.v. er deltageravgiften satt til kr 2.500. Påmeldingsfrist er 26. februar.

Meld deg på seminaret  Tips en venn

Spørsmål kan rettes til Nikoline Gjerstad.


NVEs beredskapsseksjon (TBB) inviterer som tidligere annonsert til et eget seminar for fjernvarmeselskapene om ny beredskapsforskrift som omhandler forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Seminaret avholdes 6. mars, og finner sted på Bjørvika konferansesenter.

Påmeldingsfrist er 26. februar

Seminaret starter kl. 10 onsdag 6. mars, og holder på fram til kl. 16.

Noe å bite i blir servert ved ankomst, samt lunsj kl. 13. Kaffe og frukt vil være tilgjengelig i alle pauser.

Informasjon om og veibeskrivelse til Bjørvika Konferansesenter

Program:

10:00 Velkommen til seminaret! v/Arthur Gjengstø

10:05 Orientering om hendelse på Bjørndal 28.-29.11.2012 v/Hafslund Varme

10:20 Krav til drift og vedlikehold v/Amir Messiha

10:50 Ny beredskapsforskrift (bfe) v/Ingvild Vaggen Malvik

11:10 Pause

11:25 Krav til beredskapsplanverket og organisering av beredskapsarbeidet v/Liv Arntzen Løchen

12:00 Ressurser og reparasjonsberedskap v/Helge Ulsberg

13:00 Lunch

14:00 Klassifisering og sikringstiltak v/Helge Ulsberg

14:55 Nye regler for informasjonssikkerhet v/Ingvild Vaggen Malvik

15:15 Pause

15:30 Beskyttelse av SRO v/Frank Skapalen

15:55 Oppsummering av dagen v/Ingvild Vaggen Malvik

16:00 Slutt for dagen

Les mer om beredskapsforskriften.

Du kan lese den nye forskriften i sin helhet på lovdata.no.

I forbindelse med fastsetting av ny forskrift utga NVE en rapport (nr 62-2012) med sammendrag av høringsinnspillene og NVEs kommentarer. (PDF)

NVE ønsker tilbakemeldinger

NVE tar sikte på å komme med en egen veiledning til den nye forskriften innen 1. juni 2013. På seminaret håper vi derfor å høste innspill fra bransjen om hvilke områder i forskriften det er nødvendig med nærmere forklaring og veiledning. Innspill kan også sendes til bfe@nve.no både før, under, og etter seminaret.

KALENDER