Arendalsuka: Grønn effekt i blå batterier
14. august

Bli med oss på Arendalsuka 2018!

"Grønn effekt i blå batterier" handler om hvordan fleksible oppvarmingssystemer kombinert med lagring av energi kan bidra til å frigjøre plass i kraftnettet og holde effektkostnadene nede i det lavutslippssamfunnet vi er i ferd med å bygge. 

Foruten tre innledninger om tema, blir det politisk debatt med Kjetil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Gisle Meininger Saudland (Frp), medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Andreas Halse (Ap), miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti.

Møtestart er kl 09.00 på Thon Hotel Arendal og vi serverer enkel frokost fra klokka 08.30. Det hele er, som alt annet på Arendalsuka, et gratisarrangement, men klikk deg gjerne inn på arrangementets Facebook-side og meld fra om du kommer!

Dette er programmet:


Velkommen! 
Fagsjef Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge 

Dette er blå batterier
Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening
- Om hvordan vannbårne løsninger kan flytte lagret energi fra perioder med overskudd til når energibehovet er størst. Og hvordan løsningene avlaster strømnettet i perioder med høy belastning – på en langt billigere måte enn elektrisk batterilagring. Blå batterier lagrer energi i vannbårne systemer til oppvarming og tappevann.

Slik skal Furuset sesonglagre byens overskuddsenergi
Direktør for strategi og forretningsutvikling Knut Inderhaug, Fortum Oslo Varme As 
- Om utviklingen av Furuset i Oslo, hvor den nye bydelen som planlegges der, kan lagre overskuddsenergi fra sommeren til å avlaste byens oppvarmingsbehov vinterstid. Prosjektet på Furuset er en del av forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN)

Verdien av vannbåren effekt
Daglig leder Per Arne Karlsen, Enerviva
- Framleggelse av et notat som viser hva slags besparelser vannbårne løsninger kan gi for kraftnettet.

Politisk debatt
Debattleder: Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme

Arrangementet er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge, Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), VVS-foreningen, Norsk Bioenergiforening (Nobio), Norsk Varmeteknisk Forening og Norsk Fjernvarme.
KALENDER