ZEN-konferansen: Nullutslipp på alle områder
17. april

Bli med på den aller første ZEN-konferansen - nullutslipp på alle områder!

Lurer du på hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges? 17. april arrangeres den første ZEN-konferansen med dette som tema.

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN Centre) er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Senteret skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

FME ZEN vil fremskynde dekarbonisering av hele den norske bygningsmassen. Senteret ser på flere bygg samtidig, og hvordan disse bør utformes for å oppnå nullutslippsambisjonen for et område. Utveksling av energi mellom byggene, interaksjon med elbiler og hvordan byggene kan utnyttes som en ressurs i energisystemet, er sentrale ZEN-temaer.

I løpet av konferansen vil deltakerne få presentert noen av de første resultatene og møte aktører fra byggenæringen, energibransjen og kommuner, samt politikere og forskere. Det vil også bli presentert tanker om hvordan fremtidens nullutslippsområde skal utformes, bygges og forvandles, når målsettingen er å redusere utslippene til null.

Tid: 17. april kl 09.30-17.30
Sted: Vulkan Arena, Oslo
Trykk her for påmelding og program.


Norsk Fjernvarme er en av mange partnere som er med i prosjektet. Les mer om hvem som er med, hvilke piloter som det skal forskes på - og målet med ZEN på senterets nye nettsider.

KALENDER