Workshop for fossil- og utslippsfrie byggeplasser
28. februar

Invitasjon til workshop 28. februar kl. 9-13
Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser

 
Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Oslo Kommune og Nelfo inviterer med dette til en workshop for å involvere relevante aktører i arbeidet med å utarbeide en veileder for å tilrettelegge for fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser.
 
Workshopen er en del av et prosjekt som har som formål å utarbeide en praktisk veileder for byggherrer, oppdragsgivere og entreprenører som ønsker å ta i bruk fossilfrie og utslippsfrie maskiner og oppvarmingsløsninger.

Målgruppen for workshopen er byggherrer, entreprenører, nettselskaper, fjernvarmeselskaper og andre interessenter som ønsker å bidra til å legge til rette for bruk av fossilfrie- og utslippsfrie alternativer på byggeplasser. DNV GL er engasjert for å utarbeide veilederen og vil være ansvarlig for å arrangere workshopen.
 
Tid: Onsdag 28. februar kl. 9-13
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Påmelding: 
Guro.Fasting@dnvgl.com
 

Utgangspunktet

I dag benyttes det hovedsakelig fossile anleggsmaskiner og alternativer for oppvarming på byggeplassene. Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt utslipp fra landets byggeplasser, særlig i de store byene der lokal luftforurensing i perioder er et stort problem.
 
DNV GL utarbeidet i 2017 en rapport som tar for seg potensialet for å redusere utslipp på byggeplasser i Norge gjennom bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer.

Rapporten viste at det er et stort potensiale knyttet til å redusere utslipp på byggeplasser. En av de største barrierene er imidlertid mangel på kunnskap knyttet til de fossilfrie og utslippsfrie alternativene som finnes. Dette prosjektet søker å bidra til å øke kunnskapen knytte til hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som finnes og hva som må til for å kunne ta i bruk disse alternativer på byggeplasser i Norge.

Saker som skal diskuteres og jobbes med på workshopen

  • Kartlegging av nødvendige tiltak for å kunne ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer
  • Identifisering av når i byggeprosessen tiltak må skje
  • Kritiske suksessfaktorer / risiko
Påmeldingsfrist er 16. januar.
Meld deg på ved å sende en e-post til Guro Fasting, Guro.Fasting@dnvgl.com
 
KALENDER