Fagdag: Måling
6. februar


 Velkommen til fagdag: måling!

Krav til måling - hvilke, hvordan og hvorfor?

Måling av energibruk er et viktig instrument for å redusere energibruk og nye krav til måling er på trappene. Hvilke konsekvenser får det for fjernvarme- og kjølebransjen - og for kundene? Hvilke teknologiske løsninger finnes og hvilke muligheter har vi?

Velkommen til et seminar om muligheter og utfordringer ved måling av fjernvarme og fjernkjøling!

Fjernvarmeselskap, rådgivere og måleleverandører vil presentere sine synspunkter og vi inviterer alle deltagere til diskusjon om tema.

Sted:  Skøyen, Oslo
Tid:  Tirsdag 6. februar | kl 09-14
Pris:  990,- (eksl. moms)
 
Møtet er for alle medlemmer av Norsk Fjernvarme og deltagerprisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Foreløpig programskisse:
 
09.00  Velkommen!
Introduksjon ved Norsk Fjernvarme
 
09.10  Direktiver og lovverk som vil påvirke krav
v/ Oslo Fortum Varme
 
09.30  Synspunkter fra fjernvarmebedrifter
v/ Espen Rønning, Oslofjord Varme
Esten Koren, Fortum Oslo Varme
+ andre
 
10:00  Kaffepåfyll
 
10:20  Funderinger rundt "måling"
v/ Jonas Ljungdal, TLS Enertmätning
 
10:40  Stikkprøver av varmemålere
v/ Frank Molander, Metertech
 
11:00  Merverdi og analyse av målerdata i fjernvarmenett
v/ Daniel Lykke Stærk,, Kamstrup
 
11:30  Lunsj
 
12:15  En måler er mye mer enn en måler
v/ Øyvind Næss, Norsk Energi
 
12:35  Enovas bruk av målerdata til nytt lavterskeltilbud
v/Anders Solem, Enova
 
12:00  Diskusjon
 
13:45  Oppsummering og veien videre
 
 

Fagdagen arrangeres hos Multiconsult i Nedre Skøyen vei 2,  på Skøyen i Oslo:Det er gangavstand fra Skøyen jernbanestasjon, hvor både NSB og Flytoget har hyppige avganger.

Vi sees!
KALENDER