Fleksibilitet i fremtidens fornybare energisystem
22. februar

Fleksibilitet i fremtidens fornybare energisystem

Hvilke alternativer har vi og hvordan kan varmesektoren bidra?

Professor Torjus Folsland Bolkesjø vil snakke om dette temaet på et møte arrangert av Teknas avdeling i Oslo,  i Ingeniørenes Hus onsdag 22 februar fra kl. 18-20, med basis i erfaringene fra Flexelterm-prosjektet som har pågått på Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås siden 2013.

Gå til påmelding

Nærmere beskrivelse:
Kraftsystemet er i endring. Det foregår en rask utbygging av ny fornybar kraft i Nord Europa og flere utenlandsforbindelser kommer på plass. Det gir større kraftprisvariasjoner og flere perioder med lave elpriser som utfordrer lønnsomheten i både fjernvarme og for fornybar kraft.

Men disse endringene skaper også et behov for bedre balansering av kraftsystemet. Det finnes flere alternativer som kan bidra til balansering i et fornybart kraftsystem. Samvirkning mellom kraftsystemet og termisk energi er ett alternativ som også kan gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser og forbedre energiforsyningssikkerheten for samfunnet.

Dette arrangementet kan du også følge på streaming. Lenke til direktesending

KALENDER