Årsmøtet 2017 i Stavanger
30 - 31 mai


Bli med på faglig og sosialt samvær fra lunsj til lunsj i paradisiske omgivelser i Stavanger 30.-31. mai!
 
Vertskap er Lyse Neo og påmeldingen er i full gang! Ikke nøl med å melde deg på, for hotellet er i ferd med å bli fullt.

Foruten faglige diskusjoner og presentasjoner, og omvisning til en urban varmesentral i Stavanger, blir det båttur til fantastiske Flor og Fjære, som byr på en unik opplevelse inkludert middag og forfriskninger.

Bare opplegget på "paradis-øya" hvor Flor og Fjære holder til er verd turen, men vi har selvfølgelig også i år mye å snakke om ellers!

Vi har for eksempel med oss polarfareren og historikeren Tobias Thorleifsson, som vil gi oss noe perspektiver på den rollen vi har å spille i kampen mot klimaendringene.

Og vi vil veldig gjerne har deres innspill på arbeidet videre med både strategi, marked og rammevilkår.

Vi sees!Dette er programmet:

Tirsdag 30. mai
12.00 Registrering og lunsj
13.30 Velkommen til Stavanger og Lyse!
v/ Audun Aspelund, Lyse Neo
13.40 Fjernvarmens plass i ny klima- og energiplan 
v/ Leidulf Skjørestad, Stavanger kommune
14.10 Fjernvarmeutvidelse med sirkulær økonomi
v/ Audun Aspelund, Lyse Neo
14.40 Kaffepause
15.00 Fra avfall til ressurs
v/ Rudolf Meissner, IVAR
15.20 Planer mot 2020 på Jæren
v/ daglig leder Birger Høyland, Jæren Fjernvarme
15.40 Etablering av fortausvarme ved samgraving
v/ Camilla Lie og Charlotte Røvang, NTNU Gjøvik
16.00 Befaring og forfriskninger
Spasertur gjennom gamle Stavanger til Bjergsted Energisentral.
Forfriskningsstopp i Vågen
18.00 Båt fra Skagenkaien til Flor & Fjære
Omvisning og middag
Klær etter vær!
22.00 Retur til Skagenkaien
Ankomst ca 22.30


 
Onsdag 31. mai 
09.00  Nytt land - nytt klima
v/ Tobias Torleifsson, Footprint
09.30 Hvorfor vi velger fjernvarme og frikjøling 
v/ Leif Arne Andreassen, Sandnes Eiendomsselskap
10.00 Strategi, marked og prosjektarbeid
v/ Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme
10.45 Kaffe og diskusjon
11.15 Status for arbeid med rammevilkår - diskusjon
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme
12.15 Årsmøtet 2017
12:30 Lunsj

Konferansehotellet i Stavanger er Thon Hotel Maritim i Kongensgate 32: Vi sees!
KALENDER