Import av biodrivstoff - miljøvennlig eller ikke?
16. november


Bli med på gratis debattmøte om biodrivstoff i regi av Tekna på Ingeniørenes hus i Oslo!

Tidspunkt: 16. november, kl 18-20
Påmelding: Trykk her!

Det er økt etterspørsel etter biodrivstoff på verdensmarkedet. Er biodrivstoff klimanøytralt og miljøvennlig? Det blir tre innledere og paneldebatt om dette temaet i denne kvelden i Ingeniørenes Hus.
 

Dette er bakgrunnen:
 

Myndighetene krever innblanding av 5,5 prosent biodrivstoff for motorkjøretøyer på vei. Kravet er i statsbudsjettet foreslått økt til 7 prosent neste år. Mange andre land øker også importen av biodrivstoff, og også i luftfart og skipsfart ser mange på biodrivstoff som en klimavennlig løsning. Dette gir en sterkt økende etterspørsel etter biodrivstoff på verdensmarkedet.
 

Er vi her i ferd med å gjøre en tabbe? Er biodrivstoff klimanøytralt og miljøvennlig? Eller vil sterkt økende etterspørsel av biodrivstoff på verdensmarkedet medføre indirekte arealbruksendringer, økt press på regnskogen og konkurranse med matproduksjon? Her er det ulike oppfatninger.
 

Dette er innlederne:

  • Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet
  • Thomas Hansen i energiselskapet St1
  • Bjart Holtsmark i Statistisk Sentralbyrå
KALENDER