Kurs i fjernvarme 2012
27. november

Varmekompetanseprogrammet:
Kurs i fjernvarme
27. november
Scandic hotell
Håkonsgt 2, Bergen

Kurset i fjernvarme er en av fem moduler i energiomlegging og kombinasjons-løsninger med fornybar energi som sju sentrale bransjeforeninger står bak.


Foredragsholdere på kurset i Bergen er: Kjartan Aarbø, Siren Ådland, Terje Olav Øye, Terje Strøm og Torkjell Tolo alle BKK Varme; Anders Meinert, Multiconsult og Heidi Juhler fra Norsk Fjernvarme.
Koordinator: Kjartan Aarbø

Program:
08:30-09:00 Registrering. Kaffe

09:00-09:30 Generelt om kompetanseprogrammet og fjernvarmebransjens utfordringer med offentlige rammebetingelser. Energiloven mht konsesjoner, energimerke, pris, PBL mht tilknytningsplikt v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

09:30-09:50 Produksjon av fjernvarme og fjernkjøling Kurs FV02 v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme og Anders Meinert, Multiconsult

09:50 -10:10 Distribusjonssystemer
Kurs FV03, Rørtyper, grøfter, muffing, røralarm, sluttdokumentasjon og typiske feil v/ Daniel

10:10-10:20 Kaffepause

10:20-10:50 Omvisning og demonstrasjon av kundesentral v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

10:50-11:10 Fra energimåler til faktura
Kurs FV07, Avregning og tovegs kommunikasjon v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

11:10-11:40 Tariffer, prismodeller og tilleggsprodukter for fjernvarme, Kurs FV01 v/ Siren Ådland, BKK Varme

11:40-12:00 Bestilling av fjernvarme
Kurs FV04, Hvordan bestiller FV? Samhandling med utbygger i prosjektering og bygging v/ Terje Strøm, BKK Varme

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:10 Kundesentraler - primærside
Kurs FV05, Gjennomgang av fjernvarmeselskapenes tekniske forskrifter.v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

13:10-13:40 Kundesentraler - sekundærside
Kurs FV06, Mengderegulering, tiltak i gamle bygg, vannbehandling mm v/ Anders Meinert, Multiconsult

13:40-14:00 Fjernvarme i boligfelt, eksempler
Kurs FV08, Tekniske løsninger og utfordringer
v/ Anders Meinert, Multiconsult

14:00 -14:20 Kaffepause

14:20-14:50 Kostnader vannbåren varme
Kurs FV09, Vannbåren varme vs elektrisk oppvarming v/ Anders Meinert, Multiconsult e

14:50-15:20 Om energimerket og oppvarmingsmerket, Kurs FV 10 Kan lavenergibygg med fjernvarmebygg få A-merke? v/ Anders Meinert ,Multiconsult og Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

15:20-16:00 Gruppearbeid - avslutting med en prøve

Meld deg på klikk her

Varmekompetanse er utviklet for å bedre kompetansen innen vannbåren varme og fornybar energi. Dette for å oppfylle myndighetenes krav til og forventet vekst av enkle, vannbårne varmeanlegg og varmesentraler i nær fremtid.

KALENDER