Fagdag - bemanning
26. september

Velkommen til fagdag om drift og bemanning!


Sted: Akershus Energi Varme, Rolf Olsensvei 50, 2007 Kjeller

Tidspunkt: 26. september, kl 11-16

Pris: 500,- kroner (dekker lunsj og enkle arrangementskostnader)

Påmelding: Online påmelding her.


Hensikten med møtet er å utveksle erfaringer og kunnskap, uten altfor streng regi.

Det blir innledninger fra Eidsiva Bioenergi, Akershus Energi varme, Hønefoss Fjernvarme og hafslund Varme til tema på rundt 15 minutter, deretter diskusjoner. Alle deltagere er forpliktet til å bidra med hva de oppfatter er problemstillinger "hjemme" hos seg. Ta gjerne med bilder for illustrasjon!

11:00 Omvisning og kort gjennomgang av varmesentralen og solafangeranlegget
  Lunsj
12:00 Hovedtema
  Bemanning og organisering av drift
Hvordan organiserer bedriftene driften med hensyn til pålegg i energilovsforskriften?
  Kaffepause
14:30 HMS- hvordan redusere skader i bransjen
Statistikken viser en økning i antall skader i fjernvarmevirksomheten. Bransjen har vokst mye de siste årene, og det er viktig å drøfte hvordan vi kan forebygge skader og redusere omfanget av uhell. Hvordan planlegges dette i bedriftene?
16:00 Avslutning

Vi sees!
KALENDER