Fjernvarmedagene 2013
2013-10-29
Presentasjoner Fjernvarmedagene på Fornebu 28.-29. oktober 2013

Dag 1
Velkommen til Bærum
v/ Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum kommune

Vilkår for fjernvarme med ny regjering
v/ energiminister Tord Lien, OED

Energiforsyningen og fjernvarme
v/ Per Sanderud, NVE

Alene eller sammen - Fjernvarmens rolle i en pluss-fremtid
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

Fjernvarmens miljøverdi - Hvordan kommuniserer vi den?
v/Catarina Jäderberg, Svensk Fjärrvärme

Fremtidens byer
v/Filip Rygg, Krf, Byrådet i Bergen

Enovas time
v/ Petter Hersleth, Enova

Dag 2
Sesjon 1: Regelverk og standarder


Samordning av ledninger i grunnen
v/ Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Hva berører fjernvarmen mest?
v/Harald Johnsen, Hafslund Varme

Fjernvarmens miljøverdi i Norge
v/ Jon Iver Bakken, Hafslund ASA

Statistikk for fjernvarmeproduksjon
v/ Nadiya Fedoryshyn og Thomas Aanensen, SSB


Konsekvenser av ny fjernvarmeregulering
v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group

Tilknytningsplikt og prisregulering, kommentarer til Themas rapport
v/ Frode Støle, adv. firmaet Kluge

Flexelterm, prosjekt om samspill mellom el og termisk energi
v/ Torjus Bolkesjø,
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap

Fjernvarmeforskning i IEA - ny utlysning
v/ Rune Volla, Norges Forskningsråd/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

Sesjon 2:
Tekniske løsninger

Ha det på badet! Resultater av to ulike studier
v/Stig Jarstein, Multiconsult

Nye teknologiske løsninger i Kristiansand
v/ Torstein Melhuls og Rolf Julin, Agder Energi Varme

Hva skyldes lekkasjer fra varmevekslere?
v/ Åmund Utne, Statkraft Varme

Energistrategi for Oslo 2014
orientering v/Øystein Ihler, EGE

Ny varmepumpe hos OSL
v/ Per Bjørnar Børresen, OSL as

Solvarme på Lillestrøm
v/ Frank Sagvik, Akershus Energi Varme

Ny varmepumpeteknologi i fjernvarmen
v/ Claus Heen, Fortum fjernvarme

Erfaringer med trepulver - spisslast eller mellomlast?
v/ Steffen Birkeland, Hafslund Varme

Sesjon 3: Fremtidens byer

Arbeidet med nye energiregler 2015
v/ Brita Dagestad, DiBK

Tek 15 fra fjernvarmens ståsted
v/ Andreas Stokke, Statkraft Varme

Muligheter ved modell A; netto energi
v/ Birgitte Ramm, Multiconsult as

Lønnsomhet for fjernvarme i boligområder med lavenergibygg
v/ Marianne R. Kahrs, Cowi

Fjernvarmen og bærekraftig byutvikling
v/ Iren Aanonsen, Rambøll Norge

Hvordan blir fremtidens Fornebu?
v/ Unni Larsen, Bærum kommune

Gode bygg i byen
v/ Carl Fredrik Borchsenius, Entra Eiendom/Powerhousealliansen

Futurebuilt på Furuset
v/ Erling Ekerholt Sæverås, PBE, Oslo kommune

Seminar DBDH, danske leverandører

Presentasjon DBDH


Lavenergi fjernvarmekoncepter
v / Pernille M. Overbye, Rambøll

Rør til lav-temperatur fjernvarme
v/ Christian Jørgensen, Logstor

Hedtoliekedleri fjernvarmesystemer –case story Marstal
v/ Adam Forchhammer, Dansk Energi Service A/S
 

Komponenter til minimering af tryktab i lav-temperatur fjernvarme og
retur-temperatur optimeringer

v/Kenth Lindgaard, Danfoss


Effektive varmepumper
v/ Preben Gorm Pedersen, Desmi


Fremtidens målere i et effektivt energisystem
v/ Kristian Hammer, Kamstrup


Energioptimale rørvalg
v/ Verner Rosendahl, Isoplus

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER