Kurs i fjernvarme i Bergen
2012-11-30
Kurs i fjernvarme 27. november 2012


Produksjon av fjernvarme og kjoeling

v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme og Anders Meinert, Multiconsult

Distribusjonssystemer
 v/ Daniel Frantzen, BKK

Fra energimaaler til faktura
v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

Tariffer, prismodeller og tilleggsprodukter for fjernvarme
 v/ Siren Ådland, BKK Varme


Hvordan bestille fjernvarme ?  Samhandling med utbygger i prosjektering og bygging
v/ Terje Strøm, BKK Varme


Kundesentraler - primaerside
v/ Kjartan Aarbø, BKK Varme

Kundesentraler - sekundaerside

v/ Anders Meinert, Multiconsult


Fjernvarme i boligfelt, eksempler
v/ Anders Meinert, Multiconsult


Om energimerket og oppvarmingsmerket, kan lavenergibygg med fjernvarmebygg få A-merke?
v/ Anders Meinert,Multiconsult og Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER