Julemøtet 2011

Presentasjoner fra julemøtet til Norsk Fjernvarme 8. desember hos Norsk Energi:

Lover og regler som omfatter fjernvarme
v/Kjell Olav Nerland, Norsk Energi

Norsk Fjernvarmes arbeid med regelverk
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

Gir fjernvarme redusert energibruk
v/ Jon Tveiten og Linda Haugerud, Norsk Energi

BREEAM - nytt sertifiseringssystem for bygg
v/ Rein Kristian Raaholdt, Multiconsult

Fjernvarmesang
forfattet av Jon Tveiten

Ode til Norsk Fjernvarme - 30 år
v/ Rolf Ulseth
 

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER