Årsmøtet 2011

Presentasjoner fra årsmøtet i Kristiansand 31.05.2011:

Agder Energi Varme-presentasjon
v/ Torstein Melhus, Agder Energi Varme AS

Hønefoss Fjernvarme-presentasjon
v/ Kjetil Bockmann, Hønefoss Fjernvarme AS

Statkraft Varme - Harstad-presentasjon
v/ Audun Brenne, Statkraft Varme AS

Konklusjoner EcoHeat EU-studien

v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme


Fremtidens fjernvarme i Norge

v/ Jon Tveiten, Norsk Energi


Hvor står fjernvarmen i 2011?
v/ Rune Volla, Hafslund Fjernvarme AS

Ode til en 30-åring
av æresmedlem Rolf Ulseth

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER