Julemøtet 2. desember 2010


Oekt behov for fleksibilitet i fremtidens kraftmarked. Kan termisk energi bidra?
v/ Ole Lisleboe, Xrgia

Status for arbeidet med Varmeenergipakken
v/ Heidi Juhler Norsk Fjernvarme og Torbjørn Leidal, Strategisk Kommunikasjon

Utsikter for fjernvarmeprisen framover
v/ Kristine Fiksen, Thema Consulting Group


Fjernvarme i konkurranse med lokale alternativer:

Erfaringer fra Bergen
v/ Gunnar Hernborg, BKK Varme

Erfaringer fra Oslo
v/ Stein Randby, Hafslund Fjernvarme


Orientering om Faktaark om energimerkeordningen: betydningen for fjernvarmen
v/ Magnus Bakken, Multiconsult

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER