Temamøte - Fjernvarmen og markedet

Erfaringer med fjernvarme til lavenergibygg
v/Johnny Kellner, Veidekke Sverige 


 Hvordan markedsføres fjernvarme?  Nordiske erfaringer
v/ Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme 


 Fjernvarme til lavenergibygg i Norden - oppsumering nordisk seminar
v/ Jon Tveiten, Norsk Energi

 

Overordnede prinsipper for tariffering av fjernvarme
v/ Marco Lilli; adv. firmaet Kluge

 

Ny veileder for enkle vannbårne systemer i bygg
v/ Svein Marienborg, Inva

 

Fjernvarme - en miljøfiende?
 v/ Ole Herbrand Kleppe, Bergen og Omegn Boligbyggelag

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER