Årsmøtet 2009

Presentasjoner fra Årsmøtet 2009 som ble avholdt i Fredrikstad 28. mai samt fra befaring fra anleggene til Frevar, Fredrikstad Fjernvarme og Bio-El Fredrikstad 27. mai.

Akershus Fjernvarme-presentasjon.ppt

Norsk Fjernvarme-presentasjon

Trondheim Energi Fjernvarme

NoBio-presentasjon

Kryssing Glomma-presentasjon

Mosseporten Miljoenergi-presentasjon

Frevar presentasjon

Eidsiva bioenergi

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER