For medlemmer - Avtaler
Disse vilkårene er utarbeidet av Norsk Fjernvarme. Vilkårene er et eksempel på hvordan en standard leveringsvilkår kan utformes og kan benyttes som utgangspunkt for Norsk Fjernvarmes medlemmer, når disse utarbeider egne leveransevilkår. Avtalen må tilpasses den enkelte fjernvarmeleverandørs behov. Norsk Fjernvarme er uten ansvar for bruken av vilkårene.
NOx-avtalen gjeldende fra 2011-2017
MEDLEMS LOGG INN
KALENDER