NYHETER
I forrige uke senket en matvarebutikk på Jæren prisene på papirposer for å redusere bruken av plastposer. Hensikten var å få en miljøgevinst, men ifølge fagekspert kommer papirposer dårligere ut enn plastposer i et miljøregnskap. Plastposer kan bla benyttes til el og fjernvarme.
Det internasjonale energibyrået IEA, det internasjonale fornybarenergibyrået (IRENA) og det internasjonale fornybare energipolicy-nettverket for det 21. århundre (REN21) har for første gang utarbeidet en felles rapport om tiltak for å lykkes med overgangen til fornybar energi. Fjernvarme og -kjøling er blant nøkkelfaktorene for å lykkes.   
Etter omfattende reformer av EUs klimakvotehandelssystem i høst, har kvoteprisen tredoblet seg. Energi Norge har bidratt, skriver bransjeforeningen på sine nettsider.
EU-parlamentet stemte tirsdag ja til  nær nullenergi-bygg i 2050.Hensikten med energieffektiviseringsdirektivet er å redusere karbondioksidutslippene fra bygg fram til 2050. Bygg står i dag for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU.   
I 2040 vil Danmark ha ni datasentre, som vil sluke enorme mengder el, men som til gjengjeld kan levere store mengder overskuddsvarme. Det viser en ny rapport som Cowi har utarbeidet for Energistyrelsen.
Ifølge en prognose fra NVE kan strømforbruket i Fastlands-Norge vokse med 24 TWh frem mot 2035, fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Det meste av veksten skjer innen industri, petroleum, datasentre og transport.
Inspirert av den årlige markedsveksten på 35 prosent i Europa, deltar i disse dager 350 eksperter og beslutningstakere på den femte internasjonale solvarmekonferansen i Graz i Østerrike.
I uke 14 steg temperaturene i hele Norden, og medvirket til at det nordiske forbruket gikk ned med fem prosent.  For Norge var nedgangen i kraftproduksjonen større enn nedgangen i forbruket. Dette ga en norsk nettoimport på rundt 364 GWh i forrige uke - den høyeste nettoimporten siden våren 2013, melder NVE.    
På en ny testbane i Östersund skal Trafikverket undersøke hvordan man best kan utnytte sol- og geoenergi for å unngå glatte veger. Vegen skal varmes av solenergi som lagres i fjellet. Statens Vegvesen, Chalmers og Jämtlands Gymnasium deltar også i prosjektet.
Store deler av Lolland og Falster er omfattet av en ny tillatelse til undersøkelser etter geotermisk varme, som selskapet Nail Resources Denmark nylig har fått av den danske energiministeren Lars Christian Lilleholt.  
KALENDER