NYHETER
Under det tradisjonelle julemøtet i Norsk Fjernvarme torsdag ble Heidi Juhler hyllet for å ha ledet foreningen på en fortreffelig måte i tjue år. Ifølge styreleder Frank Sagvik har hun en stor del av æren for at produksjonen av fjernvarme er firedoblet fra 1,5 TW i 1998 til 6 TWh i dag.
Fra 1. januar vil IVARs nye etter-sorteringsanlegg på Forus i Stavanger sørge for at plast og metallemballasje vil bli tatt ut av restavfallet, vasket og resirkulert. Det vil spare miljøet for 33.000 tonn CO2 i året. Resten sendes til forbrenningsanlegget hvor spillvarmen gjenvinnes til fjernvarme og el.
Kryptobransjen har i liten grad fokusert på at spillvarmen fra deres enorme strømforbruk går rett ut av vinduet istedenfor å bli brukt til næringsutvikling. Nå vil bransjen endre på dette.
Fjerde generasjons fjernvarme er tilpasset lavere temperaturer og passer bra til nye leiligheter med lavere energibehov. Men til tross for klare fordeler, har systemet ikke skutt fart i praksis.
Onsdag startet Vardar Varme bruken av fjernvarme - lenge før byens største boligprosjekt "Elveparken" skal stå ferdig. Elveparken bruker nemlig miljøvennlig fjernvarme også i byggeprosessen.
I kjølvannet av at motorveien fra Bergen til Os er lagt i tunnel, ønsker Os kommune å utnytte ubrukt mark på vel 700 mål til næringspark. Et digert datasenter skal være hjertet i områdeutviklingen.
Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har fra programperioden startet i 2014 konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.
EU-kommisjonen har i dag foreslått en langsiktig strategisk visjon for et klimanøytralt Europa. Innen 2050 skal netto CO2-utslipp reduseres til null. Men konkrete tiltak mangler.
Det er veldig problematisk å innføre ny regulering og benchmarking i fjernvarmesektoren. Ifølge en rapport utarbeidet av to danske professorer kan det redusere effektiviseringen i bransjen. Dansk Fjernvarme gjenkjenner budskapet i rapporten.
Under en konferanse i regi av svenske Energiforsk tidligere i høst, diskuterte deltakere fra ulike deler av verden hvordan borehullslagre best mulig kan tilpasses fremtidens fjernvarmesystem. Flere prosjekter ble også presentert, bla norske RockStore, som utvikler metoder for langtidsovervåking og forbedret design av borehull samt  Rock Energys dypvannsboring på Gardermoen.
KALENDER
22 - 24 mai