NYHETER
Fortum Oslo Varme har signert en intensjonsavtale med DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør om å gjenvinne overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til at ca. 5000 flere leiligheter kan varmes med miljøvennlig varme i hovedstaden.  
Prisen på CO2-kvoter er mer enn tredoblet det siste året. Den tørre sommeren med mangel på vann- og vindkraft er en årsak til dette, men på lang sikt har markedet fått tro på at en reform av systemet kan virke. Det skriver ing.dk.
Regjeringen besluttet fredag å støtte videre forprosjektering av CO2-fangst og lagring ved Oslo Fortum Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget er eid av Oslo kommune og Fortum.
For første gang på fem uker økte vannmagasinfyllingen i Norge grunnet mer regn enn normalt. Kraftprisen i Norge og Norden er fortsatt høy, melder NVE.
Hvordan kan vannbasert energilagring bidra til lavere nettleie? Og hva er egentlig et blått batteri? Det er blant temaene som løftes fram på frokostmøtet «Grønn effekt i blå batterier» på Arendalsuka 14. august.
– Vannbåren varme gir en miljøgevinst hvis det kombineres med fornybare energikilder som varmepumpe, fjernvarme, bioenergi og solenergi, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
Fra begynnelsen av 1990-tallet  til i dag er 177 000 kunder knyttet til fjernvarmenettet i Amsterdam, og utslippene i byen er i løpet av disse årene redusert med 75 prosent. Og for å nå målet om at byen skal være klimanøytral i 2040 skal  femti prosent av byen da være tilknyttet fjernvarmenettet.
Fra mai har det nye solfangeranlegget i Hedenstad sørget for nesten all varme til de vel 2.000 forbrukerne i byen. Og beboerne i Hedenstad er ikke alene om å glede seg over billig og fornybar varme fra solen denne sommeren – totalt er det 107 lokale solfangeranlegg rundt omkring i Danmark.
Riksantikvaren har nylig lansert veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg. Hensikten er å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes.
Kraftprisen i Norge var i uke 30 fortsatt høy. Den høye prisen de siste ukene henger ifølge NVE sammen med redusert hydrologisk balanse grunnet tørt og varmt vær, og høye produksjonskostnader for fossil kraftproduksjon, bla som følge av økte kvotepriser på CO2. Hittil i år har det kommet 28,3 TWh mindre nedbørenergi enn det normale.
KALENDER