NYHETER
Den danske Energistyrelsen lanserer nå et nytt verktøy for å evaluere kostnader og fordeler med fjernvarme, sammenlignet med individuell varme. Basert på dansk erfaring fra bransjen vil dette verktøyet være et nøkkelinstrument for å overføre kunnskap og varmeplanlegging til resten av verden.
Ifølge en ny analyse om bioenergianlegg i Sverige, bygges og planlegges det nå bioenergi-prosjekter for 16 milliarder kroner. Fortum Värme, Göteborg Energi, Eon og Vattenfall er store aktører som undersøker mulighetene for å bygge nye kraftvarmeverk i henholdsvis Stockholm, Gøteborg, Malmø og Uppsala.
Etter nylig å ha oppgradert serverparken og styringssystemet for produksjonsanleggene, er  datasikkerheten til BKK Varme styrket, overvåkingen av fjernvarmen mer automatisert og pumpekapasiteten bedret.
Med Enova på laget skal Mo Fjernvarme og Haaland Eiendom bruke spillvarme til å kjøle et nytt kontor- og verkstedsbygg i Vika i Mo i Rana. Anlegget blir ett av de første i landet til å bruke såkalt sorptiv kjøling.
Med et spadetak med treflis markerte ordfører Erik Hanstad åpningen av det nye fjernvarmeanlegget i Elverum torsdag. Anlegget gjør at Eidsiva Bioenergi nå vil få enda mer varme ut av de lokale skogressursene.
Trysil Fjernvarme har fortsatt ikke funnet ut hvor den store vannlekkasjen de har i Trysil sentrum, er. Ifølge daglig leder i selskapet Erik Lund har de visst om lekkasjen en stund og lett systematisk etter den,  men gamle rør uten måleinstrumenter gjør jobben vanskelig. 
Selv om Statsbygg ennå ikke har valgt hvem av de to finalistene som skal designe det nye regjeringskvartalet, er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner klar på at de nye regjeringsbyggene skal varmes og kjøles med sjøvann. Det skriver tu.no..
Den 24. oktober deles utmerkelsen Global District Energy Climate Awards ut for femte gang. Initiativet til utmerkelsen kommer fra IEA (International Energy Agency), FNs klimafond, Euroheat & Power og IDEA (The International District Energy Association).
Fjernvarme Fyn vil bygge landets største varmepumpe, som skal gjøre det mulig å utnytte overskuddsvarmen fra Facebooks kommende datacenter. En avgjørelse i Skatterådet gjør det mulig at Facebook og Fjernvarme Fyn kan inngå en avtale som innebærer at Facebook forærer overskuddsvarmen fra sitt planlagte datasenter på Fyn.    
Det er et enormt potensial for billig og klimavennlig fjernkjøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, på oppdrag fra DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men skal danske virksomheter kunne ta del i markedet, er det nødvendig med et sterkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.
KALENDER
17. oktober