NYHETER
Den 21. november ble EU "European Bioenergy Day" feiret. Fornybare energikilder forventes å kunne forsørge Europa med energi i 66 dager i 2017, og 41 dager utelukkende med bioenergi.
Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor har Norsk Fjernvarme nå tatt i bruk begrepet "Urban Energi" for bedre å beskrive det medlemsbedriftene driver med.
Med miljøvennlig overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk har Skagerak Varme nå utvidet kapasiteten sin i Herøya Industripark. I forrige uke ble det første av 14 bygg tilkoblet det nye interne nettet i Industriparken, og i løpet tre - fire måneder vil spillvarme ha erstattet bruken av damp for oppvarming i bygg på til sammen 90 000 kvadratmeter.  
Øystein Løseth (59) slutter som styreleder i Eidsiva neste vår, etter tre år i vervet. Han blir da konsernsjef i den nederlandske multinasjonale giganten Fugro, med rundt 10.000 ansatte i 70 land,som leverer tjenester innen gass og olje, telekom og infrastruktur.
Högskolan i Halmstad har publisert en forskningsrapport med tittelen ”Framtida fjärrvärmeteknik”,som tar helhetsgrep for nye fjernvarmesystemer i nybygg. Tre suksessfaktorer pekes ut.
Som en del av avtalen om næringspakken, er de danske partiene blitt enige om å halvere elavgiften til varmepumper.  Det medfører at fjernvarmeselskapene nå vil tjene på å investere i store eldrevne varmepumper, som kan utnytte den stigende mengden overskuddsvarme fra datasentre og industrien.  
Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
Etter flere års tautrekking og til tider veldig harde kamper mellom sterke interesser, har det lykkes EU-landene natt til torsdag å inngå en avtale som vil bety at opptil flere milliarder CO2-kvoter vil bli destruert. - Det er også tiltrengt, sier visepresident i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat &Power Birger Lauersen.
KLP Eiendom ble onsdag tildelt Eiendomsprisen 2017 for sitt moderne og fremtids-rettede kontorbygg Abels Hus i Teknoparken i Trondheim. Bygget, som varmes med fjernvarme, har også de mest moderne løsninger for belysning og ventilasjon. Det har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever.
Enova tilbyr nå et nytt støtteprogram for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nye løsninger i bygg og områder. Løsninger som bidrar til å redusere effektbelastninger eller klimagassutslipp vil også bli vurdert, som klimavennlige materialvalg eller tiltak som bidrar til utslippsfri byggeplass.
KALENDER
27 - 28 november