NYHETER
Ullensaker kommune har inngått en avtale med Pemco Energi om å etablere en fjernvarmesentral på Jessheim. Den nye sentralen vil erstatte tre lokalt plasserte anlegg og sikre et fornybart fjernvarmetilbud til hele Jessheim sentrum.  
Lyse Neo er en foregangsbedrift, både når det gjelder det grønne skiftet, bruk av frikjøling og sirkulær økonomi, fastslår direktør Audun Aspelund i Lyse Neo. Selv gir han prosjektene terningkast seks - med et glimt i øyet.
Med vannbåren varme basert på bioenergi som varmekilde, har man spart atmosfæren for klimagassutslipp tilsvarende 400 biler, under byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus.
EØS-tilsynet ESA godkjente onsdag 172 millioner kroner i Enova-støtte til produksjon av fornybar energi ved Ranheim Energi i Trondheim.
Energiministrene i EU ble mandag enige om å heve målet for energieffektivitet til 30 prosent. frem mot 2030. Det lyktes imidlertid ikke land som bla Sverige og Danmark å få innført at målet skal være bindende.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
I en kommentar til stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 21. juni, mener Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge at meldingen har for få konkrete virkemidler for en bærekraftig og sirkulær økonomi.
Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å øke minsteprisen for CO2-utslipp til 30 euro per tonn – en seksdobling av det som betales i dag. Det vil gi Frankrike store konkurransefortrinn overfor Tyskland, skriver avisen die Welt.
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, inngikk kommunen og de to bedriftene onsdag avtaler som vil forhindre dette i fremtiden. Partene har blitt enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med halvparten av kostnadene på om lag 29 millioner kroner.  
Hafslunds fjernvarmevirksomhet er den enheten som Oslo kommune gir den klart laveste prisen på, sett i forhold til den uavhengige verdivurderingen Sparebank 1 Markets har foretatt på vegne av styret i Hafslund. Det skriver nyhetstjenesten Europower.com.
KALENDER
17. oktober