NYHETER
Sammenlignet med i fjor var det frem til desember i år en liten økning i antall energimerkinger i august og september, men noe nedgang i oktober og november. I gjennomsnitt oppnådde kun fire bygg i måneden energikarakter A, mens gjennomsnittet av de fleste byggkategorier oppnådde energimerket E. (VVSforum) Mai og august topper statistikken for alle bygg med henholdsvis 10941 og 10823 energimerkinger. Det viser energimerkingstall fra NVE til og med november i år.
Sverige har allerede, sju år på forhånd, nådd det oppsatte målet for fornybar energi. Sektoren som har bidratt mest til landets høye fornybarandel er varmesektoren, hvor biomasse står for den største andelen. Det viser en pressemelding fra svenske Näringsdepartementet.
Konsernstyret i Troms Kraft vedtok på fredag å selge Troms Kraft Varme AS (TKV) til Daimyo AS. Salget omfatter TKV med det heleide datterselskapet Strandkanten Infrastruktur AS (SIAS). Bakgrunnen for salget er konsernets finansielle situasjon og det faktum at fjernvarme ligger noe på siden av konsernets kjernevirksomhet, skriver Troms Kraft i en melding.
Er det mer offensivt å ha tre mål for klimapolitikken enn å ha ett? Underlig nok ser det ut til at opptil flere partier og enkelte miljøorganisasjoner faktisk mener det, skriver Dagens Næringsliv i en leder.
Skagerak Varme satser optimistisk videre, til tross for kraftige nedskrivninger og underskudd, skriver Telemarksavisa i gårsdagens avis. - Hvis vi ser isolert på regnskapene, så kan det synes som om Skagerak Varme fyrer for kråkene. Men det er altså et langsiktig prosjekt og en del av et samfunnsoppdrag der selskapet skal bidra til miljøvennlige samfunn og til en sikker energiforsyning.  
EU-kommisjonen utnevnte onsdag København til Europas miljøhovedstad i 2014. Byen blir hele Europas miljøhovedstad i det nye året og overtar dermed tittelen fra franske Nantes, skriver Ritzau.  Kommisjonen begrunner utnevnelsen blant annet med at nesten alle husstander varmes med fjernvarme og at 90 prosent av bygningsavfall gjenbrukes, samt  at København har en ambisjon om å bli  CO2-nøytral i 2025.
IVAR starter byggingen av Norges hittil største avfallsbaserte biogassanlegg på Grødaland på Jæren i januar 2014. I tillegg til biogassanlegget, som vil behandle to tredeler av husholdningsavfallet i Rogaland, planlegges det en integrert varmesentral som skal forbrenne returtrevirke og utråtnet biomasse fra biogassanlegget for å levere fornybar prosessvarme til biogassproduksjonen samt til et planlagt fjernvarmeanlegg for Norges største næringsmiddelpark – Kviamarka – et par kilometer unna.
Den 12. desember publiserte VVS forum en artikkel der Teknisk direktør Tor Olsen i AF Gruppen løfter frem mulige utfordringer med TEK15. Debatten om forskriften er interessant, men utfordringen med artikkelen er at Olsen presenterer en oversikt over estimerte energipriser som er både unyansert og misvisende, skriver Knut Inderhaug, direktør varmesalg i Hafslund Varme i et tilsvar og kommentar.   
En ny biobrenselkjel er i ferd med å installeres ved fjernvarmeverket Hammargård i Kungsbacka, som bidrar til at olje kan byttes med fornybar biobrensel.  Det innebærer at Statkraft Värme vil produsere 100 prosent fornybar varme til kundene i  Kungsbacka fra årsskiftet.
Thermokraft har nylig fyrt opp sin andre biokjel, basert på kortreist skogsflis. Og med en akkumulatortank på 90 000 liter i bakhånd, er  notoddingene sikret 100 prosent fornybar varme i uoverskuelig framtid. Selskapet  har budsjettert med en produksjon på 14 GWh i 2014 og vil i løpet av få år øke produksjonen til opp mot 20 GWh. - Det er mer enn fire ganger så mye som  konsulentrapporten som lå til grunn for etableringen av selskapet i 1999, anslo, sier daglig leder i selskapet, Andreas Faye.
KALENDER