NYHETER
Ved utgangen av uke 51 var fyllingsgraden i norske magasiner 79,7 prosent. Gjennom uken  gikk fyllingsgraden ned med 2,1 prosentenheter mot 1,8 prosentenheter uken før.  
Borgå Energi planlegger å bygge Finlands første solkraftanlegg i Tolkis, Borgå. Tanken med utviklingsprosjektet er å erstatte bruken av naturgass i fjernvarmeproduksjonen med solenergi, rapporterer Yle.
Uværet søndag og natt til mandag  forårsaket store påkjenninger for strømnettet. Stormen Dagmar førte til at opptil 100.000 husstander mistet strømmen i de berørte uværsområdene. Mandag kveld var 14 000 fortsatt uten strøm, ifølge Statnett.
Hafslund Venture og Eidsiva Vekst har i dag inngått avtale om å slå sammen sin investeringsvirksomhet ved at Hafslund Venture porteføljen legges inn i et felleseid selskap med Eidsiva Vekst; Energy Future Invest AS (EFI).
Regjeringen vil at felles EU-regler for tildeling av klimakvoter skal gjelde alle norske bedrifter, og mellom 2013 og 2020 vil også petroleumsvirksomheten få klimakvoter etter de samme reglene.
Öresundskraft og Lunds Energikoncernen slår sine målevirksomheter innen el, fjernarme og gass til et felles selskap. Med fusjonen skapes bedre forutsetninger for å møte høyere krav fra myndigheter og kunder, samtidig som synergieffekter oppnås.
Vi ønsker våre medlemmer og øvrige lesere en riktig god jul og et innholdtsrikt og godt nytt år!
Christian Berg har sagt opp sin stilling som konsernsjef i Hafslund ASA. -Jeg har vært i Hafslund i 14 år og har vært med på store prosesser og forskjellige endringer i konsernet. Nå synes jeg det er riktig for konsernet og meg selv å gå videre, sier Berg (42) i et intervju med DN.
TEK 10 setter krav til at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at 40 eller 60 prosent av netto varmebehov kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har Erichsen & Horgen utarbeidet en rapport som beskriver ulike varmeløsninger og noen vanlige kombinasjoner av disse. les rapporten her
– Infratek støtte på uventet mye hardt fjell under arbeidet med å etablere ny fjernvarme og 132 kV-anlegg i Frogner- og Ullern-området. Det medførte en forsinkelse på ca én måned. Nå går fjernvarmejobbingen i bydelen mot slutten, etter at 26 kundesentraler er montert, som vil gi fjernvarme til ca 550 boenheter. 
KALENDER