NYHETER
Norges har gitt fra seg muligheten til å ta lederrollen som grønn energileverandør til Europa. Det sier tyske E.ons norske konserndirektør, Jørgen Kildahl til Dagens Næringsliv.
Oslo har aldri fått levert mer fjernvarme enn i tidsrommet 11:00-12:00 onsdag 22. desember. I denne timen ble det produsert 586 MWh ved Hafslund Fjernvarmes produksjonsanlegg i Oslo, opplyser selskapet.
Hafslund Venture har solgt Hafslund Fibernett AS til PE-fondet EQT V. Kjøper overtar selskapet med kunder, personell og utstyr. Salget er et naturlig steg for å rendyrke strategien om satsing på utbygging av fornybar energi, videreutvikling av infrastruktur for energi samt å vokse innen strømsalg.
Vannkraftprodusentene tømte vannmagasinene mens værvarslingen viste nedbørsfattig høst, ifølge svensk kraftforvalter.(NRK)
Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona, Lunds Energikoncernen og Öresundskraft har signert en avtale om å utrede forutsetningene for et samvirke innen fjernvarmeområdet.
Regjeringen har besluttet å styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011. Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av strøm til oppvarming. Løsningene gir mindre eksponering mot høye strømpriser.
Enova planlegger tre anbudsrunder for fjernvarme infrastruktur i 2011. I forbindelse med den første runden vil Enova holde to miniseminarer i januar i hhv Oslo og Trondheim, for å informere om programkriterier, rammebetingelser og muligheter innenfor infrastrukturordningen.
Statnett og Lyse har inngått intensjonsavtale om et tettere samarbeid om sentralnettet for strøm i Rogaland. Selskapene er enig om at det er store utfordringer knyttet til å øke forsyningssikkerheten for strøm på Nord-Jæren.
For å arbeide mer effektivt mot strategiske mål knyttet til forretningsområdene energi og tele samt en sammensmelting av disse forretningsområdene, såkalt smart utility, vil Lyse fra 1. januar 2011 gjennomføre endringer i konsernledelsen og i andre ledelsesfunksjoner.
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber Regjeringen om å slutte å varme opp offentlige bygg med olje. Sykehus, forsvarsbygg og Luftfartsverket må forberede seg på omstruktureringer i tiden som kommer, skriver Aftenposten.
KALENDER