NYHETER
Forurensning fra forbrenning av rene brensler blir forskriftregulert fra 1. januar 2010. For forbrenning av avfall og kvotepliktige utslipp gjelder krav om særskilt tillatelse.
Olje- og energidepartementet har i dag avslått klagen fra Norsk Teknologi i forbindelse med bygging av fjernvarmeanlegg ved Ringdalskogen i Larvik.
Inspirert av at man forsøker å komme fram til noe i Bella Center, har det danske kongehuset besluttet å redusere sine årlige CO2-utslipp med 35 prosent, eller 150 tonn. Det høres mye ut for et ektepar i moden alder, men det inkluderer også el- og bensinforbruket.
NVE har gitt Østfold Energi AS konsesjon til å bygge et fjernvarmeanlegg i Halden. Anlegget omfatter Halden sentrum og omkringliggende områder.
Regjeringen vedtok 16. desember å utsette innføringen av energimerkeordningen for boliger og yrkesbygg. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen garanterer seier for bioenergi, når ordningen innføres fra 1. juli 2010.
Obligatorisk energimerking av bygninger er utsatt til 1. juli etter at byggebransjen har protestert overfor Olje- og energidepartementet. Egentlig skulle merkingen ha startet fra nyttår.
Enova-sjef Nils Christian Nakstad vil ha økt mulighet til å eksportere kraft til Europa. Hvis ikke mener han det blir vanskelig å utløse bygging av ny fornybar energi i Norge.
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) varslet i Stortingets spørretime onsdag, at han rett over nyttår vil ha et møte med bransjen for å diskutere blant annet avgiftsnivået på forbrenning av avfall.
Enova har gitt Hafslund Miljøenergi AS tilsagn om 150 mill. kr. i støtte til delvis finansiering av et 60 MW stort bioenergibasert kraftvarmeverk beliggende på Borregaard Industriers eiendom i Sarpsborg.
Svenskt Klvaitesindex måler hvor fornøyde kundene er med ulike brensler. Dette gjøres nå for første gang for fjernvarmeselskaper. Undersøkelsen viser at fjernvarmens privatkunder er klart mest tilfreds.
KALENDER