NYHETER
EUs klimapakke er nå vedtatt i EU-parlamentet. For regjeringen gjenstår det å forhandle om de norske forpliktelsene, men vi vet at de blir betydelige, mellom 25-30 TWh fornybar energi innen 2020. For å lykkes må det bygges ut fjernvarme og lokal fornybar varmeproduksjon i langt større grad enn i dag.  
NVE har gitt Ringdalskogen Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Ringdalskogen i Larvik kommune, Vestfold fylke. Utbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 27 GWh.
I dag fremmet regjeringen forslag til endringer i energiloven om gjennomføringen av EUs direktiv om bygningers energiytelse for stortinget. Forslaget innebærer at eiere av yrkesbygninger og offentlige bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha en energiattest. Boliger skal ha energiattest ved salg eller utleie.
Norsk Fjernvarme er positiv til energimerkeordningen og målsetningene om bruk av mer fornybar energi og redusert energibruk. - Vi mener imidlertid at ett felles energimerke for oppvarming og energibruk i bygg i sterkere grad ville bidratt til å nå målsetningene, sier daglig leder Heidi Juhler.
- Det har vært en ny og positiv opplevelse å komme inn i energisektoren, sier adm. direktør Torbjørn Melhus i Agder Energi Varme. Før han overtok stillingen etter Jan Omlie - Larsen i høst, har han 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i industrien, senest som direktør for containerprodusenten Scandinavian Shelter Systems.
NVE har gitt BKK Varme AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg i Åsane nord for Bergen sentrum, Hordaland fylke. Fjernvarmeanlegget vil kunne levere om lag 30 GWh varmeenergi per år i 2020.
Norsk Bioenergiforening (Nobio) vil ha en grønn krisepakke og foreslår tiltak på totalt 1,3 milliarder kroner.
Erik Solheim vil bruke krisemidler på fornybar energi, miljøstandard i bygg og energiøkonomisering, skriver Aftenposten.
Norsk Fjernvarmes julemøte ble sist torsdag - tradisjonen tro – avholdt hos Norsk Energi. Blant de 70 deltakerne var det - i tillegg til medlemmer, representanter fra myndigheter, konsulenter og journalister.
Norge mangler ikke råvarer for å nå målet om 14 TWh varmeproduksjon i 2020:Varmepotensialet for økt uttak av skogsråstoff er beregnet til nær 25 TWh.
KALENDER