NYHETER
Direktøren for Kultur og idrettsbygg Oslo KF Eli Grimsby antar at fossilfrie anleggsplasser blir mer eller mindre standard i løpet av kort tid. Det begrunner hun med at ingen av de åtte som la inn bud for å bygge ny flerbrukshall på Lambertseter med Norges første fossilfri anleggsplass, tok forbehold.
Energimerkeordningen kan føre til uheldige tilpasninger som legger mer vekt på å tilpasse seg merkeordningen enn på å spare energi, ifølge utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.– Dagens ordning gjør det for eksempel fordelaktig å velge lokale varmeløsninger fremfor fjernvarme, uten at vi ser noen grunn til at det bør være slik, sier han.
Det svenske energiselskapet Kraftringen vil i høst starte byggingen av verdens største lavtemperaturnett for fjernvarme i en ny bydel nordøst i Lund kommune. Hensikten er at store deler av bydelen skal kunne utnytte overskuddsvarmen fra bla forskningslaboratoriet MAX IV.
Bruk av fjernvarme til tørking og varme av byggeplasser i stedet for diesel- og gassaggregater, kan ha kuttet utslippene på byggeplasser i Lillestrøm og Lørenskog med så mye som 1.400 tonn CO2 de siste tre årene.
Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har signert en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning i Mo i Rana. Avtalen sikrer Mo Fjernvarme tilgang på mer overskuddsenergi og gir Elkem Rana stabil avkjøling av røykgassene fra deres smelteovner.  
I 30 år har Norrenergi utnyttet overskuddsvarme fra rensing av kloakk til fjernvarme og fjernkjøling, og de siste årene også fra solfangere. Nå skal selskapet i tillegg utnytte overskuddsvarmen fra et datasenter i Solna, nord for Stockholm, i stedet for at den går til spille.
Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Varmepumpeprisen 2017, har juryen - Enova og Norsk Varmepumpeforening - nå nominert tre kandidater til finalen: Forsvarsbyggs effektive ammoniakkvarmepumper, Swecos energieffektive kontorbygg på Fantoft i Bergen og Moholt 50/50 sin energisentral på utstilling.
En forskningsgruppe ved Chalmers Tekniske Högskola har utviklet en teknologi som gjør det mulig å omdanne solenergi til kjemisk energi lagret i væske. Den lagrede energien kan transporteres og deretter frigjøres som varme når den trengs. Teknologien kan også kombineres med tradisjonelle solfangere som varmer vann.
Eidsiva Bioenergi ønsker å utnytte overskuddsgassen fra det kommunale renseanlegget  Rambekk til fjernvarme for gjøvikbeboere. Selskapet har derfor søkt NVE om å få etablere en varmesentral på anlegget, og håper å kunne kople seg til renseanlegget allerede til sommeren.   
To år etter åpningen har Statkraft Varme koblet 45 kunder til sitt fjernvarmenett i Sandefjord. Nå skal selskapet også levere varmebasert kjøling og erstatte fossile varmekilder på byggeplasser i byen.
KALENDER
17. oktober