NYHETER
Byrådet i Høje-Taastrup krever at et fremtidig datasenter i byen blir juridisk forpliktet til å levere overskuddsvarme til fjernvarmenettet.
For sjuende gang arrangeres den internasjonale sommerskolen om fjernvarme og- kjøling - DHC + Summer School, denne gang i Paris. Årest sommerskole som arrangeres fra 25. til 31. august, vil ha hovedfokus på gjenvinning av spillvarme.
Forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk skifter navn til SINTEF Community. Endringen trer i kraft 20. mai 2019.
Den svenske papirfabrikken BillerudKorsnäs Frövi og selskapet WA3RM ønsker å gjenvinne spillvarme for å drifte et stort drivhus og fiskeoppdrett på tettstedet Frövi.
Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering.
Under Grønn Byggallianses årsmøte i forrige uke, ble forvaltningsdirektør i Avantor Roy Frivoll valgt til styreleder for organisasjonen for 2019 og 2020.
Takket være fjernvarmeanlegget på Gardermoen, er avisingsanlegget til SAS Ground Handling verdens reneste. Andre flyplasser bruker fossilt brennstoff til den samme jobben.
I en NVE-rapport som beskriver de langsiktige trendene i energi- og strømforbruk i utvalgte EU-land og i Norge fram mot 2040, er hovedtrenden at forbruket av strøm og bioenergi øker, mens forbruket av fossil energi går ned. 
En ny rapport fra EUs statistikkbyrå Eurosat viser at 20 av EUs 28 medlemsland klarte å redusere utslippene av CO2 i 2018. Portugal var best i klassen med en utslippsreduksjon på ni prosent.
Etter at det første fjernkjøleanlegget i Sverige ble etablert i Västerås i 1992 har fjernkjøleleveransene vokst og i  dag har nærmere 40 byer fjernkjøling. De totale leveransene ligger på cirka 1 TWh/år og  en ny prognose viser at fjernkjøleutbyggingen vil økemed hele 50 prosent til 2030.  
KALENDER