NYHETER
Det første storskala solvarmeanlegget i Tibet ble i desember satt i drift i byen Langkaz på det tibetanske platået 4600 moh. Anlegget som består av 22 000 kvm solfangere, et 25 km langt nett og en akkumulatortank på 15 000 m3, kan nå dekke 90 prosent av varme-behovet i byen der de fleste manglet en pålitelig varmekilde.  
Fire sønderjyske kommuner skal opprette et felles energisekretariat, som skal gi råd om hvordan de best kan utnytte overskuddsvarmen fra de planlagte datasentrene til Google og Apple som ellers vil gå til spille.
Varme Acquisitions AS – morselskapet til Oslofjord Varme AS i Sandvika, har inngått avtale med Fredrikstad Energi om å kjøpe selskapets aksjepost i Fredrikstad Fjernvarme på 32,5 prosent.  Fra før eier Varme Acquisitions 35,5 prosent av aksjene i Fredrikstad Fjernvarme og vil nå ha en eierpost på 67,5 prosent i østfold-selskapet.
Konsernstyret i GK Gruppen har tilsatt Kim R. Lisø (49) som ny konsernsjef. Han tiltrer stillingen den 1. januar når Jon Valen-Sendstad går av med pensjon. Lisø er i dag administrerende direktør i GK Inneklima i Norge.
Mo Fjernvarme AS har fått grønt ly til å utvide fjernvarmenettet med vel to kilometer til bydelen Gruben i Mo i Rana. Når alle nybyggene i Gruben er tilkoblet vil energileveransen av overskuddsvarme fra Mo Industripark i den nye bydelen bli på om lag 2,8 GWh/år.
Det svenske statseide Vattenfall har nå besluttet å investere totalt 3,5 milliarder kroner i produksjons-anlegg og nettinfrastruktur i Uppsala, for å strømlinjeforme varme-produksjonen og fase ut fossile brensler. I tillegg undersøkes forutsetningene for å installere en turbin for elproduksjon.
Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget ti millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisium-legeringer CO2-nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.
Norsk Bioenergi har satt i drift sitt 25. og aller største fjernvarmeanlegg basert på flis - i Mjøndalen.  Anlegget som er dimensjonert for en årlig produksjon på 12 GWh vil kunne dekke varmebehovet til samtlige potensielle kunder på tettstedet nær Drammen. 
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
De svenske varmepartnerne i Värmemarknads-kommittén har nylig inngått en ny avtale mellom om prinsipper for miljøvurdering av endret energiforbruk.  
KALENDER