NYHETER
Nå kan selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet få støtte til demonstrasjon i full skala. Enova lyser ut en pott på 200 millioner kroner og ønsker kontakt med spydspissene i bransjen. Norsk Fjernvarme oppfordrer bransjen til å delta for  å bidra til å sikre forsyningssikkerheten i landet.
Teknologien for fjernvarme har vært benyttet som distribusjon av varme i flere hundre år. Men det er utrolig mye mer å forbedre og utvikle innen området. Det mener Sven Werner, professor i energiteknologi ved Högskolan i Halmstad.
På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) tirsdag forslag til endring i energiforsynings-kravet til bygninger over 1000 m2 i byggteknisk forskrift på høring. Høringsfristen er satt til 20. april.  
Miljødirektoratet har laget en film om klimaarbeid i småbyer, med Gjøvik som eksempel. Blant tiltakene Mjøsbyen kan skilte med er utbygging av fjernvarme, godt utbygd sykkelnett, miljøvekting i kommunens innkjøp og forsøk på selvkjørende buss. Ut-arbeidelse av helhetlig klimaplan er ifølge kommunen viktig for å redusere klimagass-utslipp.  
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tildelte lørdag Nordland Venstres miljøpris 2018 til HeatWork for utviklingen av produktet CliWi. Produktet bidrar til en fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Selskapet mottok også i høst en hederspris, den gang Byggenæringens Innovasjonspris 2017.
I Sverige benyttes varme som ellers ville gått til spille varme fra 85 selskaper i et 70-talls fjernvarmenett. Samarbeid mellom industribedrifter og fjernvarmeselskaper har gitt positive effekter for begge parter og – ikke minst – ført til redusert klimapåvirkning og bidratt positivt til samfunnsøkonomien. Nå vil aktørene sammen jakte på mer spillvarme.
Ved utgangen av uke fem var fyllingsgraden i norske magasiner 57,0 prosent. Median-verdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2017 var 59,6 prosent, og minimumsverdien 34,7 prosent. Gjennom uken gikk fyllingsgraden ned med 3,2 prosentenheter, mot 2,8 prosentenheter uken før. Prisene var omtrent uendret, melder NVE.
I et leserinnlegg i Dagsavisen skriver daglig leder i VA og VVS produsentene Bjarne Haugland, at lave strømpriser og effektiv lobbyvirksomhet fører til at Norge sløser bort verdifull energi til å fyre for kråkene. «Mener den nye regjeringen alvor med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, må det satses mer på energieffektive løsninger for bygg», skriver han.
Fra 2021 skal det hvert år utstedes 2,2 prosent færre klimakvoter i forhold til det opprinnelige utgangspunktet. Det er et av de sentrale punktene i innstillingen til reformen av klimakvotesystemet, som Europa-Parlamentet godkjente tirsdag på samlingen i Strasbourg.
EUs Råd godkjente torsdag det reviderte Bygningsenergidirektivet, som er ett av EUs sju direktiver og forordninger i den såkalte Vinterpakken.
KALENDER