NYHETER
Energiföretagen Sverige foreslår endring i EU-kravene til store forbrenningsanlegg når det gjelder måling av utslipp fra store kjeler. Dispensasjon bør innføres for måling av støv. Det er ikke miljøvennlig å starte kjeler som ikke har vært i drift bare for å gjennomføre målinger, da dette fører til utslipp som kan unngås.    
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette en økning på 344 millioner kroner fra i år.
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun i en pressemelding.  
Hafslund AS har inngått avtale om salg av alle aksjene i energigjenvinningsselskapet Bio-El Fredrikstad AS til Kvitebjørn Energi AS.  Anlegget produserer 135 GWh energi med industridamp, fjernvarme og el fra 50.000 tonn brennbart avfall.    
De kommende datasentrene i Danmark vil ha store mengder overskuddsvarme, men tøffe økonomiske rammevilkår og sentrenes plassering gjør at det blir vanskelig å utnytte denne varmen. Det viser beregninger fra Grøn Energi.
Svein Ove Slinde er ansatt som ny leder i Statkraft Varme fra 1. oktober. Han kommer fra stillingen som regiondirektør Midt Norge innen forretningsområdet Produksjon i Statkraft. Slinde overtar stillingen etter Bjørn Hølaas som fra samme dato begynte å jobbe i den sentrale HR- organisasjonen med lederutvikling og lederstøtte.
På Fjernvarmedagene Urban Energi 16.-17. oktober arrangeres det et forseminar for varmerørleggere. Temaene er rørleggerens møte med den urbane energien - hvordan få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig? Hvilke muligheter gir dette anlegget for rørleggeren? Og hvilke forventninger har markedet til vannbårne anlegg?
Geir Jansen (54) er utnevnt som ny daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening fra 1. januar 2019. Han er utdannet rørleggermester og har lang fartstid fra ulike deler av varmebransjen. Jansen jobber i dag som teknisk fagsjef for varmemarkedet i Heidenreich AS..Han overtar stillingen etter Rolf M. Blaker som fylte 70 år i mai.
Det nye Aalborg Universitetshospital ved Aalborg skal kjøles med kaldt vann fra dyp og iskald krittsjø. Det vil gi en stor el-besparelse og begrense CO2-utslippene, ifølge leverandøren.
KALENDER
22 - 24 mai