NYHETER
Ifølge vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE har det aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i fjor. Dette til tross for at strømprisene økte med i snitt ti prosent, og at vinteren var relativt mild.  
Europaparlamentet stemte den 17. januar over energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet og styringssystemet for disse to direktivene fram til 2030. Avstemningen var startskuddet for forhandlinger med Ministerrådet.
Oplandske bioenergi har nylig etablert et nytt fjernvarmeanlegg i Haugsbygd i Ringerike kommune. Dermed har det Biri-baserte firmaet nå i alt 20 biobaserte anlegg, fra Tretten i Gudbrandsdalen i nord til Bærum i sør. I tillegg til at anleggene produserer klimavennlig varme, bidrar de til redusert behov for nettforsterking, som på sikt betyr lavere nettleie.
Europa-kommisjonen la tirsdag fram sin nye plaststrategi, som peker på mer gjenbruk og forbud mot bestemte plasttyper.
I ekstraordinært statsråd i dag kl. 14:00 ble det nye regjeringskollektivet utnevnt av Kongen. I forlengelsen av regjeringskabalen har også Enova vært et tema. Det er nå besluttet at eierskapet til Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til det sektor-overgripende Klima- og miljødepartementet som skal ledes av Ola Elvestuen (V).
Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) er i dag utnevnt til klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H), som går ut av regjeringen. Elvestuen har fra 2013 ledet energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
«Både industrien og avfallsbransjen trenger teknologi for å fjerne CO2. Det haster, og nå er våre svenske naboer også interessert.» Det skriver Heidi Sørensen direktør i Klimaetaten og Pål Mikkelsen direktør for CCS i Fortum Oslo Varme tirsdag i et motsvar til Fredrik Lundbergs innlegg i Dagsavisen for en uke siden.
Innspillene var mange da Energi- og miljøkomiteen på Stortinget inviterte til høring av stortingsmeldingen "Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi". Norsk Fjernvarme stilte med Pompel og Pilt.
I tiår har mange EU-land solgt plastavfall til Kina, hvor det har blitt sortert, omdannet, brent eller deponert. Kina har stått for mer enn halvparten av verdens søppelimport, ifølge eksperter. Fra årsskiftet er det imidlertid slutt på denne importen.Tirsdag vil EU legge fram sin plaststrategi, for bruk og gjenbruk av det omstridte materialet.
Energi- og avfallsteknologiselskapet Hitachi Zosen Inova AG (HZI) med hovedkontor i Sveits har signert en kontrakt med Istanbuls kommunale selskap, Metropolitan Municipality (IMM) om bygging av et avfallsforbrenningsanlegg, som skal kunne generere 70 MW el fra en million  tonn avfall per år.
KALENDER