NYHETER
Tirsdag og onsdag arrangeres Fjernvarmedagene 2017 på Scandic Fornebu. Statsråd Terje Søviknes står for åpningen av arrangementet, som har tilleggstittelen «Urban Energi». Årets vertskap er Statkraft Varme, selskapet med flest fjernvarmeanlegg i Norge.
Det er bra at regjeringen ikke gjeninnfører en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning, men heller skal utrede videre hvordan klimautslippene kan reduseres. Det mener Avfall Norge, Energi Norge og Norsk Fjernvarme i en felles uttalelse, etter at Statsbudsjettet  2018 ble lagt fram torsdag.  
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har derfor lagt til rette for styrket satsing gjennom Enova over flere statsbudsjett.
Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.
Det er nå klart at EU-kommisjonen vil dele ut 30 millioner kroner i støtte til et ledende svensk-dansk fjernvarme-prosjekt; Cool District Heating, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kraftringen, Lunds Universitet og HøjeTåstrup Fjernvarme for bla å etablere et stort lavtemperaturnett for fjernvarme.
Kultur- og idrettsbygg er blitt enig med Fortum Oslo Varme om å fremskynde etableringen av miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen til det nye Munchmuseet.
Partiene har nå valgt representanter til de ulike fagkomiteen på Stortinget. Det er mange nye ansikter; kun tre av 17 satt i komiteen i forrige periode.  Ola Elvestuen V er en av dem, og han skal fortsette som leder i komiteen.
En brann i restavfallet ved forbrenningsanlegget Trehørningen på Hamar fredag ble slukket på et drøyt kvarter. Politiet varslet om brannen klokken 15.43. Klokken 15.59 varslet politiet at brannen var slukket og at alt var under kontroll.  
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sto torsdag for den offisielle åpningen av biobrenselanlegget ved Norturas anlegg i Ringsaker kommune, som dermed er selvforsynt med damp basert på sagflis. I sin tale fremhevet ministeren Nortura som en foregangsbedrift for å lykkes med det grønne skiftet.
Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel.
KALENDER