NYHETER
Svein Ove Slinde er ansatt som ny leder i Statkraft Varme fra 1. oktober. Han kommer fra stillingen som regiondirektør Midt Norge innen forretningsområdet Produksjon i Statkraft. Slinde overtar stillingen etter Bjørn Hølaas som fra samme dato begynte å jobbe i den sentrale HR- organisasjonen med lederutvikling og lederstøtte.
På Fjernvarmedagene Urban Energi 16.-17. oktober arrangeres det et forseminar for varmerørleggere. Temaene er rørleggerens møte med den urbane energien - hvordan få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig? Hvilke muligheter gir dette anlegget for rørleggeren? Og hvilke forventninger har markedet til vannbårne anlegg?
Geir Jansen (54) er utnevnt som ny daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening fra 1. januar 2019. Han er utdannet rørleggermester og har lang fartstid fra ulike deler av varmebransjen. Jansen jobber i dag som teknisk fagsjef for varmemarkedet i Heidenreich AS..Han overtar stillingen etter Rolf M. Blaker som fylte 70 år i mai.
Det nye Aalborg Universitetshospital ved Aalborg skal kjøles med kaldt vann fra dyp og iskald krittsjø. Det vil gi en stor el-besparelse og begrense CO2-utslippene, ifølge leverandøren.
Monica Havskjold er ansatt som ny avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen. Hun kommer fra stillingen som seksjonssjef for energibruk og teknologi i NVE,og har tidligere hatt ulike stillinger i energibransjen, bla innen fjernvarme-sektorensom driftsjef for utbygging  av fjernvarme i Bærum elverk og som leder for Fjernvarmeforeningen - nå Norsk Fjernvarme.
I Danmark ønsker eksperter i Grøn Tenketank å utnytte mer av overskudsvarmen fra industrien til fjernvarme. For å lykkes foreslår de å etablere ”danseskoler”, for å få en tettere dialog mellom industri- og fjernvarmebransjen.
Nordrhein-Westfalen – Tysklands tettest befolkede delstat med 18 millioner innbyggere, vurderer å erstatte kull med geotermi for å oppnå karbonfri fjernvarme i fremtiden.
Ordfører Erik Sletten sto for den offisielle åpningen av flomvollen i Trysil i forrige uke. Flomvollen skal sikre kontinuitet i driften til både Moelven Trysil og Trysil fjernvarme og vil spare selskapene for store utgifter forbundet med skader under vårflommen.
I starten av forrige uke steg CO2-prisen fra rundt 20 €/tonn til 25 €/tonn. Ikke siden 2008 har prisen på utslippsrettigheter vært så høy og det bidro til at tyske kraftpriser økte i starten av uken. Samtidig bidro mye regn til at nordiske terminpriser på kraft falt. Forskjellen mellom europeiske og nordiske kraftpriser ble dermed større, melder NVE. 
Solör Bioenergi har kjøpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Selskapet har dermed tatt over hele ansvaret for produksjon og distribusjon av fjernvarmen i Vårgårda i Västra Götalands län. Kjøpet er et ledd i Solör Bioenergis strategi om å vokse innen fjernvarme både i Sverige og Norge. I mars kjøpte selskapet Pemco AS.
KALENDER
22 - 24 mai