NYHETER
Å spare energi har vært den røde tråden for konsulentselskapet Norsk Energi helt fra starten. I dag fyller foreningen 100 år.
Enova har i dag to støtteprogrammer for varmesentraler: Støtte til varmesentral forenklet og Støtte til varmesentral utvidet. Med endringene etaten gjør nå forenkler de også det utvidete programmet, og slår alt sammen til ett felles program, ifølge en melding.
Etter noen år med redusert energiforbruk, tror svenske Energimyndigheten at energibruken i landet vil øke de neste årene. Det skyldes at industrien går bedre og at oppvarmingsbehovet øker da det sannsynligvis blir kaldere enn de siste rekordvarme årene. Befolkningsveksten vil også øke.
Leveranser av varme fra jordens undergrunn er opplagt mulig for å sikre fornybar varmeforsyning i Danmark på lang sikt. Men samfunnsøkonomisk vil geotermi kun være lønnsomt på få steder i landet.
Etter halvannet år som daglig leder i Kvitebjørn Varme AS, takker Kenneth Carlsson for seg. Savnet av familien i Skåne er årsaken. Men sitt relativt kort opphold i byen til tross, har han rukket å legge til rette for at tromsøværingene i fremtiden kan varmes med fornybar varme, basert på restavfall, som i dag fraktes til hans hjemland. Trude Ørpetvedt (40), med bakgrunn fra bla Norsk Gjenvinning, NHO og Tana kommune, er utnevnt til ny daglig leder.  
Oplandske Bioenergi AS har i dag inngått avtale med slakteribedriften Nortura om leveranse av damp til de nye lokalene Nortura skal bygge ved bedriften på Rudshøgda i Ringsaker kommune. For å sikre leveransene vil Oplandske Bioenergi bygge et nytt bioenergi-anlegg som årlig skal levere 10 GWh med damp, basert på damp fra flisproduksjon. På sikt kan det også bli aktuelt å levere fjernvarme i nærområdet.    
Kaffeprodusenten Joh. Johannson vurderte ulike steder for ny kaffefabrikk. Når valget falt på Vestby, skyldtes det muligheten for å etablere Europas første klimanøytrale kaffeproduksjon på stedet: Selskapet vil hente energi fra biogass, og fra solcelle-anlegget til Asko, og håper å sende overskuddsvarmen ut i det eksisterende fjernvarmenettet, og dermed bli klimanøytral.
Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) har fremmet forslag på Stortinget om at det skal stilles strenge krav til gjenbruk av varmeenergien som skapes ved kjøling av store datasentre. Han reagerer kraftig på at datasentre med uttak over 5 MW i dag får sterkt rabattert elavgift. - Dette er en vanvittig energisløsing, sier han til tu.no.
For å tilby husholdningene i Frankfurt mer effektiv fjernvarme, bygger energiselskapet Mainover en tunnel under elven Main. Den skal i fremtiden knytte sammen kraftverkene West og Niederrad. - Byggingen under Main er en av de mest utfordrende byggeprosjektene i Maionovas historie, sier konsernsjef Constantin Alsheimer.
Mange henvendelser og behov for å utrede konsekvenser var grunnen til at departementet måtte sørge for at en omstridt del av veilderen til de nye energikravene i byggteknisk forskrift måtte trekkes tilbake, ifølge statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
KALENDER
22 - 24 mai