NYHETER
Olje- og energidepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget for å endre loven om nettvirksomhet, blant annet å skjerpe kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. For å sikre effektiv drift og beredskap foreslås det også å gi mulighet for samarbeid mellom nett-, produksjons- og fjernvarme-virksomhet om drift av felles driftssentral.
NOx-fondet er glade for at tilgjengelige midler gir rom for å øke støttesatsene, og ønsker med dette å utløse gjennomføring av flere NOx-reduserende tiltak. De nye støttesatsene gjelder for tiltak med gjennomføring fra 3. november 2015 og innen utgangen av 2017. 
Kina er både klimaskurk, klimahelt og helt avgjørende for å oppnå en effektiv global klimaavtale ved COP21, skriver Jyllands-Posten. Etter klimatoppmøtet i København ble Kina utpekt som syndebukk for at det ikke ble en vellykket avtale. Nå er situasjonen åpenbart en annen, ifølge avisen.
NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene.  
I formiddag ble Sveriges lengste felleseide fjernvarmeledning innviet av energiminister Ibrahim Baylan.  Den nye ledningen på 29 kilometer kobler sammen fjernvarmenettet Helsingborg-Landskrona med fjernvarmenettet Lund-Lomma-Eslöv, som gir en sammenlagt nettlengde på cirka ni mil.
Dronninglund Fjernvarme i Danmark mottok i forrige uke den europeiske solprisen for deres solvarmeanlegg i Praha. Prisen utdeles av Eurosolar, som er den europeiske foreningen for fornybar solenergi. Dronninglund Fjernvarme fikk prisen fordi de var først i Danmark med å få et fullskala oppvarmingssystem basert på solenergi og sesonglagring av energi.
Microsoft-stifteren Bill Gates vil sammen med andre toppnæringsledere lansere et nytt initiativ på klimatoppmøtet i dag med navnet 'Breakthrough Energy Coalition'. I praksis et fond, som vil investere milliarder i grønn energi. Les artikkelen på CNN
Fjernkjøling basert på sjøvann til eiendommer i København er en god forretning. HOFOR Fjernkjøling AS har for tredje år på rad blitt kåret til den ettertraktede Gazelle-tittelen fra Dagbladet Børsen. De ansatte ser prisen som bevis på at mange vil tenke grønt og være økonomisk bevisste når det gjelder kjøling av deres kontorer, maskiner og serverrom.
Selv om verdens økonomi samlet sett ble forbedret i 2014, var det nesten ingen økning i globalt CO2-utslipp.  Verdens karbondioksidutslipp fra fossile brensler og sementproduksjon steg kun med 0,5 prosent i 2014, viser en rapport fra blant annet EU-kommisjonen.
Ringsakers ordfører Anita Ihle Steen sto for den offisielle åpningen av Moelv varmesentral ved å tenne et bål av flis og bioolje tirsdag. Varmesentralen, som er basert på lokal flis, har en årlig produksjon på ca 8 GWh.
KALENDER