NYHETER
Etter flere år med intens debatt publiserte Kommunalminister Jan Tore Sanner de nye energikravene i byggteknisk forskrift tirsdag morgen. En forenklet tekst betyr at mye nå er opp til veileder til forskriften, konstaterer Norsk Fjernvarme.
Nesten hver uke tar Gøteborg imot utenlandske delegasjoner som vil lære hvordan byen jobber med bærekraftig utvikling. I desember vil deltakerne på klimatoppmøtet i Paris blant annet få høre om hvordan byens fjernvarme- og kjølesystem har bidratt til å redusere Gøteborgs klimagassutslipp.
Det nye LHL- sykehuset og øvrige bygg på Gardermoen Campus på Jessheim skal varmes og kjøles med varme og kjøling. Oslofjord Varme skal stå for etablering av en ny energisentral på området, basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme, som vil tilfredsstille kravet om nær null-energi-nivå.
Fjernkjøling fra Lyse Neo er et stjerneeksempel på optimal ressursutnyttelse. Gjennom rør hentes vann opp fra 100 meters dyp i Gandsfjorden. Dette brukes i en vekslerkum som kjøler ned ferskvann til kontorbygg og EDB-rom. -Kapasiteten for Lyses fjernkjølingsløsning er nær ubegrenset, sier Johan Gjemre Olsen, senior forretnings-utvikler i Lyse Neo. 
Den 10. november ble det nye MCP- direktivet for begrensing av utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg i størrelse 1-50 MW vedtatt. De mindre og større anleggene er inkludert i andre EU-direktiv. Det antas at det er 140 000 mellomstore anlegg i Europa. Eksisterende fjernvarme-anlegg og kjeler som har biomasse som hovedbrensel har fått utsatt fristen til 2030. (kilde Svensk Fjärrvärmes nyhetsbrev Kort-Kort)
Armatec AB, som inngår i Ernströmgruppen har nå kjøpt 100 prosent av aksjene i SGP Varmeteknikk, som en fortsettelse av intensjonsavtalen kommunisert den 1. juli. Daglig leder i SGP Varmeteknikk Jo Helge Gilje mener oppkjøpet vil styrke SGPs konkurransekraft i det norske markedet. 
Enova har besluttet å investere 138 millioner i et verdensledende produksjonsanlegg for biokull på Follum ved Hønefoss. Anlegget skal ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året, som vil bidra til å redusere de årlige CO2-utslippene med 400 000 tonn.
Etter flere år med laber interesse for ingeniørstillinger, opplever BKK nå rekordinteresse. Og til en ingeniørstilling i BKK Varme fikk selskapet nylig 105 søkere, skriver sysla.no.
Agderbygg og Agder Energi Varme ble mandag tildelt Årets byggepris 2015 av Kristiansand Byggeforum for nyskapende bruk av fjernvarme i et leilighetsbygg i byen. Bygget benytter fjernvarme både til oppvarming, vaskemaskin og tørketrommel.
En lekket EU-strategi for varme- og kjøleområdet viser at fjernvarme og fornybar energi er sentrale punkter i en energiunion, skriver den danske avisen Børsen.
KALENDER