NYHETER
Partikler fra den kinesiske luftforurensingen blåser over Stillehavet og blir en uvelkommen gjest på den amerikanske vestkysten, viser ny forskning. Det skriver Ingeniøren.
Den svenske regjeringens forslag om å støtte havbasert vindkraft får kritikk fra flere tunge lovinstanser, blant andre Konkurrensverket, som mener at det trengs en opprensing av støttefloraen på  miljø- og energiområdet.
I dag innvies to av verdens mest avanserte solvarmeanlegg i henholdsvis Tårs og Gram på Jylland. Dermed har Danmark 63 solvarmeanlegg på i alt 650.000 kvadratmeter i drift. I løpet av få år vil solpanelenes areal i landet overstige 1,1 millioner kvadratmeter, som vil redusere CO2-utslippene med mer enn 100.000 tonn.
Etter en periode med nedgang, økte kraftprisene i uke 33. Utsikter til tørrere vær har medvirket til prisøkningen. Norske spotpriser gikk opp 20-30 prosent, og i termin-markedet gikk prisen på september-kontrakten opp 30 prosent, melder NVE.  
Tall fra årets miljørapport, som Universitas har fått tilgang til, viser at universitetet er langt unna å nå sine egne klimamål.Utskifting av oljekjeler med fjernvarme er ifølge Universitas kanskje den eneste suksesshistorien så langt.
Overskuddvarmen fra Apples planlagte datasenter nær Viborg på Jylland må ikke gå til spille. Når målet er at det danske samfunnet skal bli fossilfritt i 2050, vil det være helt utenkelig, at man ikke utnytter overskuddsvarmen fra Apples datasenter i Foulum som vil bli et av verdens største i sitt slag.
Franske Total skrinlegger sine boringer etter skifergass på Nord-Jylland.  Bakgrunnen er at boringsresultatene ikke har oppfylt selskapenes forventninger til reservoir-forhold og lagtykkelse, skriver EnergiWatch.dk.
Hareid kommune har sendt ut et skriv til bedrifter og andre som kan være interessert i å delta i et opplegg med utvinning av varme og kjøling fra havet. I første omgang er det snakk om å kartlegge aktuelle kandidater, skriver Vikaposten Vesthavet.
Fredag innvies et av verdens største og mest avanserte solvarmeanlegg i Gram på Jylland. Når anlegget er i bruk, vil 60 prosent av fjernvarmen i Gram være CO2-nøytral, skriver Jydske Vestkysten.
En heftig tørke i Polen har fått regjeringen til å redusere strømleveransene til noen av de største polske virksomhetene. Kullkraftverkene mangler kjølevann, skriver danske Ingeniøren.
KALENDER