NYHETER
Med fjordvann og fjernvarmeteknologi har den nederlandske gründeren Stephan ter Stege stablet på beina et fornybareventyr fra Nordfjordeid. Nå er gründeren og selskapet hans Renewable Energy Norway AS nominert til nyskaperprisen for Nordvestlandet.
Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 å sette av 10 millioner kroner til pilotanlegg og forskning på biogass. Disse midlene lyses nå ut gjennom Innovasjon Norge.
Kvitebjørn Varme AS legger en halv milliard på bordet for å bygge et nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra i Tromsø. Dermed kan byen for første gang nyte godt av spillvarmen fra eget restavfall.
Med nye regler for biobrensler håper EU å bidra til en forsiktig omstilling mot andre generasjonsbrensler som alger, avfall og andre restprodukter. Det er i det minste målet med de reglene som til slutt ble godkjent av EU-parlamentet etter en omvotering tirsdag.
Beslutningene som fattes under klimatoppmøtet i Paris i desember blir kritisk for om vi kan klare to-graders målet eller ei. Det skriver 17 velkjente forskere i en appell.
Nobio har ansatt Martin S. Kristensen som ny daglig leder i foreningen etter tidligere leder Hege Holte Nielsen. Kristensen har en mastergrad i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås med masteroppgave om fjernvarmebruk i Oslo. Han kommer fra stillingen som energirådgiver hos Energigården AS - Senter for bioenergi.
Om lag 340 deltakere fra 33 land deltar på den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Powers kongress i Tallinn mandag og tirsdag. For første gang er også FN representert på den årlige konferansen til foreningen. - Det gir fjernvarmen et stempel som en veg til en bæredyktig utvikling for kloden, sier Dansk Fjernvarmes internasjonale sjef, Birger Lauersen.
E.ON Värme innviet tirsdag sitt topp moderne fjernvarmeanlegg Sandskilsverket i Österåker i Stockholm län. Anlegget, som fyres med pellets og flis, vil gi miljøvennlig varme til industrier og 70 leiligheter i kommunen, og redusere CO2-utslippene med ca, 1000 tonn årlig.
Fjernvarme er suverent den største oppvarmingsformen i Danmark, og dekker nå 64 prosent av alle boliger med grønn, effektiv og komfortabel fjernvarme. I 2014 ble 19.301 nye kunder koblet til fjernvarmenettet, og totalt har nå 1.671.822 danske husstander fjernvarme.
Takket være Drammen Fjernvarme kan Drammen bli kåret til årets europeiske varmepumpe- by. Bakgrunnen er at selskapet benytter verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe, som bruker sjøvann fra Drammensfjorden for å varme drammensere.
KALENDER
27 - 28 november