NYHETER
I HSB Living Lab ved Chalmers skal lavtemperatur fjernvarmevann, som allerede har varmet opp andre bygg, testes i gulvvarmeslyngene. Normalt holder vannet i fjernvarmenettet en temperatur på mellom 65 og 100 grader når det når et bygg. Men vannet i et av rørene til HSB Living Lab vil i stedet ha cirka 45 grader. (nyteknik.se)
Fortum Värme har koblet inn Södersjukhuset på sitt fjernkjølingsnett. Kjøleleveransene som vil være på 4,7megawatt ved full drift, vil innebære en lokal miljøbesparelse på 895 tonn CO2 i året. I løpet av våren har Fortum Värme også koblet kjøling til S:t Görans sykehus og i løpet av kort tid kobles også Rosenlunds sykehus til fjernkjølingsnett.
I et intervju med bladet Rørfag mener fagsjef energi og miljø i RørNorge Eli Hermine Heyerdahl Eide, at statsråd Jan Tore Sanner trenerer Stortingets vedtak om å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift ved å kreve ny høring av vedtaket.
Ifølge en analyse utført av COWI for DI Energi, Dansk Fjernvarme, Fjernvarme-industrien og Tænketanken Grøn Energi, vil eksport av fjernvarme og fjernkjøling øke med 60 prosent fram mot 2025; fra 6,6 milliarder i dag til 10,7 milliarder kroner. Samtidig vil det være behov for 2400 nye medarbeidere i bransjen for å klare etterspørselen.
Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen)  ble torsdag tildelt Hafslund Varme AS under markeringen av Norsk Energis 100-årsjubileum. Fjernvarmeselskapet fikk prisen for over tid å ha bygget ut et miljøvennlig fjernvarmesystem som i dag dekker 20 prosent av varmebehovet og som på en kald vinterdag dekker 25 prosent av effektbehovet i Oslo.
Regjeringen må «så raskt som mulig» gjennomføre endringene i byggteknisk forskrift som ble vedtatt i Stortinget 10. mai, fastslår Stortingets energi- og miljøkomite. Komiteen er også klar på at kommuner fortsatt må kunne vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Hvordan kan fjernvarmen tilpasses bedre til menneskers levevilkår?  Det forsker doktorstipendiat Sara Renström ved Chalmers på ved å studere hvordan mennesker opplever og samspiller med fjernvarmesystemet. Resultater viser at 90 prosent av leilighetsbeboerne i Gøteborg benytter fjernvarme, men langt fra alle visste at de gjorde det.
Stortingets vedtak om endringer i de nye energiforsyningskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) vil ikke bli gjenomført av Regjeringen før tidligst neste år. Først blir det nye høringsrunder, varsler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
ABB jobber for tiden med en mulighetsstudie for å legge en nær 900 kilometer kraftkabel mellom Finnmark og Svalbard. Det vil bety nedlegging av kullkraftverket, og også stans i fjernvarmeproduksjonen som per i dag  stor grad er basert på overskuddsvarme fra kullkraftverket.
Värmerapporten 2016 er en ny svensk rapport om varme generelt og fjernvarme spesielt. Her får du vite mer om varme og varmemarkedet i Sverige, i form av fakta og statistikk. I årets utgave er det også konkrete tips om energieffektivisering med fjernvarme, eksempler på nye initiativ innen fjernvarme, samt om fjernvarme i EU.
KALENDER
22 - 24 mai