NYHETER
Under EU-konferansen «Heating and Cooling in Europe» fastslo IEAs energianalytiker John Dulac at det er overskuddsvarme nok til å varme opp alle boliger i EU. - Det er 14 EJ (3892 TWh) overskuddsvarme fra termisk elproduksjon i Europa, som utrolig nok er det samme som det antatte varmebehovet i bygg, også det 14 EJ, sa Dulac på varme- og kjølekonferansen, som ble arrangert i Brussel torsdag og fredag.
Om fem år kan verdens datasentre generere større CO2-utslipp enn verdens samlede flytrafikk. I Falun bygges det nå et nytt datasenter basert på fornybar kraft og hvor overskuddsvarmen fra serverne skal benyttes i det eksisterende fjernvarmenettet.
EU-kommisjonens utspill til en ny energiunion som ble presentert onsdag, ble godt mottatt av den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power. Foreningen er spesielt fornøyd med at Kommisjonen anerkjenner den viktige rollen bærekraftig varme og kjøling kan spille for å sikre energiforsyningen, redusere kostnader for importert av energi og redusere kostnader for husholdninger og næringsliv i Unionen.
Torsdag og fredag inviterer EU-kommisjonen for første gang inn til en konferanse på høyt nivå om oppvarming og kjøling i EU. Konferansen skal gi underlag til EUs kommende strategi for varme og kjøling. 
Fjernvarmeproduksjon blir en sentral del av klimaavtrykket til Apples nye gigantiske serverpark ved den danske byen Viborg. Spillvarmen fra senteret vil komme fjernvarmekundene til gode.
Det svenske energiselskapet Mälarenergi har inngått tre avtaler for å utnytte brannskadet skog i nærområdet til fjernvarme og el ved selskapets kraftvarmeverk i Västerås. Det skriver Mälarenergi i en pressemelding.
Den skotske byen Aberdeen, som ellers er kjent for å være Storbritannias olje- og gasshovedstad, vil nå utvide deres fjernvarmenett, skriver ClickGreen. Aberdeens fjernvarmenett forsyner allerede omkring 2.000 leiligheter og 13 offentlige bygg. Nå skal nettet utvides til flere tusen hjem, med støtte fra den skotske regjeringen.
NHO har anmodet Klima- og miljødepartementet om å delta i forhandlinger om å videreføre NOx-avtalen med næringslivet. Næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO, som leder forhandlingsutvalget for ny NOx-avtale, sier at næringslivet står samlet bak ønsket om å videreføre Miljøavtalen om NOx når avtalen løper ut i 2017.
Mens Norsk Varmepumpeforening varsler katastrofe og Boligprodusentene klager på kostnader til isolering av nybygg, er energibransjen og miljøbevegelsen positive til Regjeringens nye forslag til energikrav i byggteknisk forskrift.
Blir det Bjørgen eller Kalla? Northug eller Richardson? Uansett utfall på ski-stadion sørger miljøvennlig fjernvarme for at temperaturen blir høy når skiheltene skal feires under VM i Falun.
KALENDER
17. oktober