NYHETER
Fredag ble en bioenergisentral i Ski kommune, eid av tre bønder, offisielt åpnet av ordfører Tuva Moflag. Anlegget som er basert på kortreist flis, vil produsere 1 GWh i året og redusere CO2-utslippene med 100 tonn i året - Dette er noe vi kan være stolt av i Ski kommune, sa ordføreren under åpningen. 
Enova har i dag publisert Byggstatistikken for 2015, som er den 19. utgaven. Statistikken er basert på rapportert energibruk levert av 3415 bygg fra hele Norge. Nytt i årets statistikk er at det er samlet tall for fjernkjøling.  les mer på Enovas nettsider her
Fjernkjøling, markedsutvikling og energilagring er blant temaene i en ny treårsperiode i det Internasjonale Energibyråets forskningsprogram for fjernvarme og –kjøling (IEA DHC). Forskingsrådet oppfordrer norske bedrifter til å melde seg på.
Nær 300 forskere, representanter fra industrien og beslutningstakere i 20 ulike land  har denne uken vært samlet i Aalborg for å lære mer om fremtidens fjernvarme og intelligente energisystemer. Ifølge forskning vil disse systemene bidra til reduserte CO2-utslipp og 100 prosent fornybar energi, samtidig som de er omkostningseffektive og skape jobber. 
Allerede før det ble åpnet konkurs i boet til Hexa Bioenergi AS den 21. september  har interessenter vist interesse for å overta fjernvarmeanlegget i Alta, som er ett av de fem anleggene som ble driftet av Hexa Bioenergi.
Det er åpnet konkurs i Hexa Bioenergi AS som har drevet fire fjernvarmeanlegg i Finnmark: I Porsanger, Karasjok og to i Alta. Det er i dag ingen drift ved de fire anleggene, skriver iFinnmark.
Det må en annen regulering og tankegang til, hvis forsyningssektoren skal bli mer effektiv, hevder energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt overfor Altinget.dk. Regjeringens nye forsyningsstrategi legger opp til at de danske forsyningsselskapene skal si farvel til hvile i sig selv-prinsippet.  
Vattenfall og Uppsala kommune øker ambisjonsnivået i en samarbeidsavtale som nå er undertegnet. Avtalen gjelder energiteknologi, klimanøytralitet og et bærekraftig fjernvarmesystem i Uppsalla.
Torsdag formiddag oppsto det en fjernvarmelekkasje på Østre Aker vei da en kran på en lastebil rev hull i et fjernvarmerør festet til bruovergangen. Det lakk først glovarmt vann ut, og hele området var dekket av tykk vanndamp.
Etter å ha erstattet oljekjeler med miljøvennlig flisfyring i fire ulike leire, har Forsvarsbygg nå også inngått kontrakt med Bioenergy om å erstatte en stor oljefyrt varmesentral i Bardufoss med et moderne flisfyringsanlegg. Varmesentralen, som skal eies og driftes av Bioenergy, vil  bidra til at CO2-utslippene reduseres med 5.200 tonn i året.
KALENDER