NYHETER
Hundre tusener av hjem i Storbritannia vil i fremtiden bli varmet med fjernvarme, basert på overskuddsvarme fra industrielle prosesser, geotermisk energi og også fra undergrunnsbanen. Utbyggingen skal skje basert på kommunale utbyggingsplaner, med solid økonomisk støtte fra regjeringen. 
Skagerak Varme ønsker å øke fjernvarmeproduksjonen basert på overskuddsvarme i Herøya Industripark AS (HIP). Planen er at selskapet skal levere spillvarme til rundt 90.000 m2 bygg i Industriparken.
Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet kritiserer McKinsey-rapporten om effektiviseringer i den danske energiforsyningen. Den er ubrukelig, sier han i et intervju med danske TV2. Les også: Vurderer økt privatisering av dansk vann- og varmesektor
Hvis alt går etter planen, blir det aldrende københavnske Svanemølleverket utstyrt med en enorm dyppekoker på 80 MW, som fra fjerde kvartal 2017 skal levere spisslastvarme til det københavnske fjernvarmenettet. Prisen er beregnet til 70 millioner danske kroner.
Rørleggere som tørr å gå nye veier og satse på varme og energi, vil ifølge sivilingeniør Harald Amundsen i Brødrene Dahl, ha store konkurransefortrinn om få år.
Energiföretagen Sverige, som er en sammenslåing av Svensk Fjärrvärme og Svensk Energi, har nå  utnevnt ledelsen i organisasjonen, som skal være operativ fra 1. oktober.  Pernilla Winnhed, adm. direktør for Energiföretagen Sverige, ser fram til at hele den nye organisasjonen snart skal være på plass.  
Erfaringene fra bærekraftig skogsdrift i Sverige og øvrige nordiske land kan inspirere EU når Unionen skal sette opp bærekrafts-kriterier for biomasse, skriver lederen i Energiföretagen Sverige Pernilla Winnhed, lederen i Skogsindustrierna Carina Håkansson og lederen i Svebio Gustav Melin i en debattartikkel, publisert på debattsiden EurActive.
Den danske forsyningssektoren kan spare milliarder ved å privatisere en større del av sektoren. Utbytte til private eiere til fordel for å ta opp billige lån, er en dårlig idé ifølge Dansk Fjernvarme, som etterlyser en åpen og offentlig debatt om hvordan forsyningssektoren kan utvikles.
”Strøm og vann – hand i hand” er slagordet når varmebransjen går sammen om pub-treff med Hans Olav Lahlum og seminar om vannbåren varme på Arendalsuka.
Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter, ifølge Miljødirektoratet.    
KALENDER