NYHETER
Regjeringens ambisjon om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører, ble for første gang nådd i 2018. Norske aktører fikk tilgang på forsknings- og innovasjonsbasert kunnskap for nær 50 mrd. kroner. Mest midler ble mottatt innenfor energi med omlag 1 milliard kroner.
Sammen med avfallshåndteringsselskapet AEB Amsterdam starter Vattenfall nå et prosjekt for å koble sammen og utvikle ulike deler av fjernvarmenettet i Amsterdam. Prosjektet innebærer at takten på utfasingen av naturgass til oppvarming forseres.    
Under Varmepumpekonferansen tidligere denne uken vant Tine prisen for større varmepumpeanlegg 2018. Meierikjeden fikk prisen for bla å ha tatt i bruk miljøvennlig og innovativ varmepumpeteknologi bla i Ålesund og Bergen.
Enova ga i fjor tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter, og 275 millioner kroner i støtte til nær 15 000 energitiltak i norske hjem. Støtten til fjernvarme- og teknologiprosjekter rettet mot energisystemet utgjorde 160 millioner kroner.
Norge og Island sender nå EU forslag til avtale om å samarbeide om å nå målene om minst 40 prosent utslippskutt fra 1990 til 2030. Dersom EU godtar forslaget, vil Norge ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030. Norge vil imidlertid fortsatt stå fritt til å bestemme hvordan de nødvendige utslippene skal kuttes.
I ti år har fotball-lag i alle aldre spilt fotball ute på Hønefoss også vinterstid, takket være oppvarmet stadion basert miljøvennlig fjernvarme fra Vardar Varme. Hønefoss Ballklubb er fornøyd over at Vardar nylig har fornyet sponsoravtalen med klubben.
Torsdag stemte Europaparlamentet over en resolusjon om hvordan EU skal oppnå sine klimamål. Signalene var tydelig: Unionen må øke ambisjonene.
Orkdal kommune planlegger å koble spillvarme fra Elkem Thamshavn til varmeanlegget i Orklahallen samt å bygge snøsmelte-anlegg rundt det nye folkehelsesenteret.
Knut Kroepelien (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Energi Norge. Han har vært konstituert i stillingen fra 1. januar,  og har fra 2013 ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder i organisasjonen.
Om litt starter slepingen av et én kilometer langt  fjernkjølingsrør fra Torsvika til Østre Havn i Kristiansand. Røret skal  forsyne den vestlige delen av byen  med kjøling basert på sjøvann fra 150 meters dyp. Agder Energi Varme kommer dermed nærmere planen om å dekke opp hele sentrum og nye kvartaler med miljøvennlig fjernkjøling.
KALENDER