NYHETER
I begynnelsen av juni startet BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.      
I forrige uke gikk kjernekraftproduksjonen i Sverige kraftig ned grunnet vedlikehold.  Nå er bare om lag halvparten av kjernekraftverkene i normal drift. Samtidig var den samlede vindkraftproduksjonen i Danmark og Sverige på det laveste nivået til nå i år. Disse faktorene medvirket til en økning i kraftprisen i de nordiske prisområdene.
Nå kan det snart bli slutt på flammen på taket hos Eramet Norway i Sauda. Gjennom et pilotprosjekt med nærmere 12 millioner Enova-kroner i støtte skal Eramet teste ut gassmotorer som skal omdanne ovnsgass til strøm og varme. Potensialet i en fullskalaløsning er 200 GWh termisk energi og 100 GWh el.
For første gang i historien kommer en kinesisk energiminister på offisielt besøk til Danmark. Energiminister Nur Bekri skal blant annet besøke forbrenningsanlegget Avedøreværket, som er langt mer fleksibelt og energieffektivt enn de kinesiske forbrenningsanleggene. Kina ønsker seg bla mer fornybar energi i fjernvarmenettet.
Under EM-uken  i Ridsport som arrangeres i Gøteborg denne uken, vil 300 tonn stallgjødsel bli gjenvunnet som fjernvarme og el. All gjødsel vil bli tatt hånd om av Renova Miljö og omdannet til energi.
Energinet.dk og hollandske TenneT er i ferd med å legge en ny Nordsjø-høyspentkabel kalt Cobra. Tilkoblingen til det danske elnettet skjer ved en ny transformatorstasjon ved Bramming, som utvikler varme, som fjernvarmekundene i Bramming kan få nytte av. 
Fra og med i dag fram til nyttår kunne Sverige ha blitt forsynt utelukkende med bioenergi. Det gjør Sverige til EUs mest produktive land av bioenergi, ifølge Eurostat og bioorganisasjonen AEBIOM, skriver Svebio i en melding. 
Vattenfall regner med å investere to milliarder euro (19 milliarder SEK) i den tyske hovedstaden de neste fem årene. Halvparten av dette beløpet skal benyttes til å oppgradere varmesystemet. Det sier Tuomo Hatakka leder av Vattenfalls tyske virksomhet i et intervju med Reuters.
Store mengder energi sløses bort i EU årlig. Ubenyttet varme kan i fremtiden bli innlemmet i eksisterende fjernvarmesystemer. Det skjer gjennom fire ulike pilotprosjekter i Frankrike, Romania, Spania og Tyskland.
Nær alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser kan kuttes ved å erstatte fossil energi med fjernvarme, strøm og bioenergi. Nøkkelen er mer kunnskap, bedre planlegging og tydelige krav, viser en utredning fra DNV GL.
KALENDER
27 - 28 november