NYHETER
CELSIUS-prosjektet, som er en del av EU-initiativet Smart Cities, og som ledes av Göteborg Energi og Göteborgs Stad, startet i 2013. Etter fire år med flere internasjonale klimapriser, 67 vervede europeiske byer og nye smarte fjernvarmeinnovasjoner, går prosjektet CELSIUS nå i mål.
Fjernvarmeleveransene i 2016 økte med 8,6 prosent sammenlignet med året før, til rekordhøye 5 200 GWh. Da effektbehovet til oppvarming varierer sterkt i tråd med utetemperaturen, bidrar fjernvarme til å avlaste effektbehovet i kraftsystemet. Det fremgår av Enovas ferske markedsutviklings-rapport.
Den 21. november ble EU "European Bioenergy Day" feiret. Fornybare energikilder forventes å kunne forsørge Europa med energi i 66 dager i 2017, og 41 dager utelukkende med bioenergi.
Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor har Norsk Fjernvarme nå tatt i bruk begrepet "Urban Energi" for bedre å beskrive det medlemsbedriftene driver med.
Med miljøvennlig overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk har Skagerak Varme nå utvidet kapasiteten sin i Herøya Industripark. I forrige uke ble det første av 14 bygg tilkoblet det nye interne nettet i Industriparken, og i løpet tre - fire måneder vil spillvarme ha erstattet bruken av damp for oppvarming i bygg på til sammen 90 000 kvadratmeter.  
Øystein Løseth (59) slutter som styreleder i Eidsiva neste vår, etter tre år i vervet. Han blir da konsernsjef i den nederlandske multinasjonale giganten Fugro, med rundt 10.000 ansatte i 70 land,som leverer tjenester innen gass og olje, telekom og infrastruktur.
Högskolan i Halmstad har publisert en forskningsrapport med tittelen ”Framtida fjärrvärmeteknik”,som tar helhetsgrep for nye fjernvarmesystemer i nybygg. Tre suksessfaktorer pekes ut.
Som en del av avtalen om næringspakken, er de danske partiene blitt enige om å halvere elavgiften til varmepumper.  Det medfører at fjernvarmeselskapene nå vil tjene på å investere i store eldrevne varmepumper, som kan utnytte den stigende mengden overskuddsvarme fra datasentre og industrien.  
Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
Etter flere års tautrekking og til tider veldig harde kamper mellom sterke interesser, har det lykkes EU-landene natt til torsdag å inngå en avtale som vil bety at opptil flere milliarder CO2-kvoter vil bli destruert. - Det er også tiltrengt, sier visepresident i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat &Power Birger Lauersen.
KALENDER