NYHETER
Nettleien øker fra 2018 til 2019, men økningen avdempes av reduksjon i elavgiften. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, er den gjennomsnittlige nettleien inkludert avgifter 0,99 prosent høyere i januar i år enn på samme tid i 2018.
Hvor gode bygninger er til å avlaste kraftnettet de kaldeste vinterdagene skal få betydning for hvor bra energimerke de kan få, ifølge en skisse til endringer i Energimerkeordningen som Enova har utarbeidet.
Isak Oksvold er ansatt i Møller Eiendom med ansvar for selskapets satsing på miljø og bærekraft. Han kommer fra stillingen som direktør miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.
Kjersti Folvik går fra stillingen som markedssjef i Multiconsult og blir ny direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm. Hun etterfølger dermed Isak Oksvold som har gått til Møller Gruppen.
I forrige uke åpnet ordfører Stanley Wirak det nye rådhuset i Sandnes. Mandag sto han for en ny milepæl i byen ved å erklære Lyses fjernvarmenett ved rådhuset for offisielt åpnet. Det innebærer at Sandnes sentrum og Havneparken går fra fossil til fornybar oppvarming. 
Januar ble Stjørdal Fjernvarmes beste produksjonsmåned og 2018 ble selskapets beste produksjonsår siden det flisbaserte anlegget ble tatt i bruk i 2015.
Kullkraften i EU reduseres mest i land som benytter fornybar energi, viser en fersk rapport. Det motsier påstanden om at disse landene i første omgang velger å benytte gass som alternativ til kull på kort sikt.
Fjernvarmeprisen til Akershus Energi Varmes kunder følger normalt utviklingen i den ordinære strømprisen. Det setter energiselskapet nå en midlertidig stopper for.
Ved HSB Living Lab tester forskere ved Chalmers tekniska högskola en egenutviklet app, som hjelper beboere å organisere og følge eget energiforbruk. Appen kan også bidra til å redusere effekttopper og miljøpåvirkning ved endret adferdsmønter.
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
KALENDER