NYHETER
Med et av de mest effektive kombikraftverkene i verden vil energiselskapet HanseWerk modernisere fjernvarmemarkedet i Hamburg. Desentrale teknologier vil i fremtiden erstatte store anlegg som kullkraftverket i bydelen Wendel.
Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener Norsk Fjernvarme.
-Det er alt for mange avgifter og tilskudd som er strødd utover energisektoren uten at det er tatt hensyn til hvordan vi samlet sett ønsker å innrette energisektoren. Og hvordan vi billigst mulig gjennomfører den grønne omstillingen. Det sa Dansk Fjernvarmes styreleder Uffe Bro i sin åpningstale på foreningens generalforsamling i Odense i dag.
Daglig leder i Skien Fjernvarme og NoBios styreleder, Morten Rogn, er ansatt som ny direktør i Skagerak Varme. Han overtar stillingen etter Trond Ditlefsen, som skal jobbe med energidisponering og –handel i Skagerak Kraft.
Karin Medin, administrerende direktør i Söderenergi, ble valgt til ny styreleder i den svenske bioenergiforeningen Svebio under foreningens årsmøte  i Stockholm onsdag. Karin Medin overtar vervet etter Gunnar Olofsson, som har vært styreleder i Svebio i fem år.
I løpet av et år har Statkraft Varme AS økt fjernvarmeproduksjonen fra 7,5 GWh til 22 GWh i Namsos. Dette har vært mulig takket være en avtale med Moelven Van Severen om å kjøpe overskuddsvarme fra bedriften. Og ved at de fleste av oljekjelene i trønder-byen nå er erstattet med miljøvennlig varme, reduseres de årlige CO2-utslippene med 2.600 tonn.  
Med energisystemet som grunn har medlemmene i Svensk Energi og Svensk Fjärrvärme enstemmig blitt enige om å lansere en ny felles bransjeforening; Energiföretagen Sverige.
Vel et år før fristen går ut har Göteborg Energi og Göteborgs Stad bidratt til å verve 50 europeiske byer til fjernvarmeprosjektet Celcius. Prosjektet, som ble påbegynt i 2013, har til hensikt å hjelpe andre europeiske byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme. Gøteborgs fjernvarmenett, som ble påbegynt allerede på nittenfemti-tallet, er i dag lengst i Europa.
Eidsiva Bioenergi AS har besluttet å oppgradere tidligere Elverum Fjernvarme, som selskapet ble eier av den 1. januar i fjor.  To eksisterende biokjeler skal erstattes med en ny. Hensikten er å bedre luftkvaliteten, øke kapasiteten og sørge for en mer effektiv drift av produksjonen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga torsdag Oslofjord Varme AS konsesjon til å bygge et fjernvarmeanlegg ved Gardermoen Helsecampus ved Trøgstadmoen. Det planlagte anlegget vil bestå av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral basert på varmepumper med grunnvann som varmekilde. Oslofjord Varme skal benytte bio-olje som spiss/reserveeffekt og fjernvarmeproduksjonen vil dermed være 100 prosent fornybar. 
KALENDER