NYHETER
Avfall Norge har ansatt Torbjørn Sølsnæs (41) som ny kommunikasjonssjef. Sølsnes kommer fra rådgivningselskapet Kruse Larsen AS, hvor han har jobbet siden februar Han har tidligere hatt ansvar for strategisk kommunikasjon i Høyres stortingsgruppe, og var i perioden 2011-2014 seniorrådgiver i First House AS.
Celsius-prosjektet -  som er del av EU-programmet Smart Cities and Communities, og som skal hjelpe større byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme, er forlenget med ni måneder og skal pågå fram til 31. desember 2017. Så langt har 58 større byer knyttet seg til prosjektet.
Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR har blitt lansert i ny og forbedret utgave. Etter fem år i markedet har BREEAM-NOR allerede bidratt til å endre både norske oppfatninger og bygg. 
Akademiska Hus har valgt karbonnøytral fjernkjøling til alle sine bygg ved universitetet i Örebro, som i dag har 18 000 studenter. Eon investerer 30 millioner kroner for å dekke universitets behov for kjøling fra 2018.  
Et EU-direktiv kan muligen forhindre det planlagte avfallsforbrenningsanlegget Amager Bakke i København, å motta tilstrekkelig  utenlandsk avfall for å sikre selskapets økonomi.
Hundre tusener av hjem i Storbritannia vil i fremtiden bli varmet med fjernvarme, basert på overskuddsvarme fra industrielle prosesser, geotermisk energi og også fra undergrunnsbanen. Utbyggingen skal skje basert på kommunale utbyggingsplaner, med solid økonomisk støtte fra regjeringen. 
Skagerak Varme ønsker å øke fjernvarmeproduksjonen basert på overskuddsvarme i Herøya Industripark AS (HIP). Planen er at selskapet skal levere spillvarme til rundt 90.000 m2 bygg i Industriparken.
Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet kritiserer McKinsey-rapporten om effektiviseringer i den danske energiforsyningen. Den er ubrukelig, sier han i et intervju med danske TV2. Les også: Vurderer økt privatisering av dansk vann- og varmesektor
Hvis alt går etter planen, blir det aldrende københavnske Svanemølleverket utstyrt med en enorm dyppekoker på 80 MW, som fra fjerde kvartal 2017 skal levere spisslastvarme til det københavnske fjernvarmenettet. Prisen er beregnet til 70 millioner danske kroner.
Rørleggere som tørr å gå nye veier og satse på varme og energi, vil ifølge sivilingeniør Harald Amundsen i Brødrene Dahl, ha store konkurransefortrinn om få år.
KALENDER
22 - 24 mai