NYHETER
Sykehuset Telemark i Skien har fra nyttår blitt varmet med bioenergi fra fjernvarmeanlegget til Skien Fjernvarme. Økt kostnadseffektivitet og en mye bedre miljøprofil er resultatet, ifølge Christian Borchgrevink Lund Andersen, energiansvarlig ved sykehuset. 
Statkraft er den første internasjonale produsenten og leverandøren av treflis til å bli sertifisert i henhold til sertifiseringsordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP). 
Har din bedrift gjennomført er innovativt fjernvarme- eller fjernkjøleprosjekt som fortjener internasjonal oppmerksomhet? Da kan dere melde dere som kandidat til Global District Energy Climate Awards, som deles ut under Klimauken i Qatar 24.-25. oktober 2017.
Bedre kobling mellom fjernvarme- og kraftproduksjonen i Norden vil øke verdien av ny fornybar vind-, sol- og småkraft, viser et forskningsprosjekt ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).
Under Bioenergidagene som ble arrangert på Gardermoen mandag og tirsdag, var hovedbudskapet fra forskere og klimaeksperter at uten å ta i bruk skogen og bio-ressursene til å erstatte fossile produkter, vil vi aldri kunne nå målene om å begrense klodens oppvarming til 2 grader, eller de spesifikke norske klimamålene. (skog.no)  
Ni av Lantmännens 25 tørkeanlegg for korn i Sverige benytter fjernvarme i tørkeprosessen. Med anlegget i Helsingborg, som er under utbygging, blir det ti. Overgangen fra naturgass til fjernvarme vil redusere CO2-utslippene med rundt 550 tonn årlig i Helsingborg- omtrent det halve, og det vil også gi økonomiske gevinster, ifølge en melding fra Ôresundskraft  
Ifølge den finske næringsministeren Olli Rehn skal kullkraftverk på sikt kun benyttes som reservelast i krisesituasjoner. Derimot ser han kjernekraft som en energiform som trengs i overgangen til fornybare kilder. I 2015 sto kull for 8 prosent av Finlands elproduksjon. Bioenergi utgjorde 73 prosent av fornybarandelen som var på 45 prosent.
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet. Det fremgår av en rapport som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri. 
Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering, det vil si en hel kjede med fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen foreslår å bevilge midler til videre arbeid med fullskala CO2-håndtering i statsbudsjettet for 2017.
I forbindelse med Klima-uken i Qatar i oktober neste år vil Euroheat & Power dele ut utmerkelsen Global District Energy Climate Awards. Euroheat & Power er den europeiske fjernvarmeorganisasjonen for fjernvarme, kraftvarme og fjernkjøling. Søknadsfristen for neste års konkurranse er 15. juni 2017.
KALENDER