NYHETER
I en lederartikkel skriver Dagens Industri (DI) at å brenne søppel, i mange tilfeller kan være det mest miljøvennlige. Faktum er at nettopp avfallsforbrenning er en av Sveriges få miljøsuksesser. Det er langt farligere for miljøet at folk brenner selv eller deponerer søppel som da ligger og lekker i årtier, heter det i lederen. 
Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med 0,5 øre per kWh i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Endringen vil tre i kraft fra 1. juli. Samtidig varsler regjeringen en endring i avgiften slik at store datasentre får betale redusert sats.
Etter et utløsende ja fra Enova før helgen, brøt jubelen løs: Nå blir det miljøvennlig fjernvarme basert på overskuddsvarme fra smelteverk og avfallsforbrenning i Finnsnes! De første spadestikkene er planlagt neste år.
I juni vil den nye bioenergisentralen til Fauske Lysverk være klar til oppstart. De tre elkjelene som har vært benyttet i flere år, vil da være erstattet med fliskjeler basert på returflis fra trevirke i regionen.
Det svenske EQTs infrastrukturfond, Infrastructure II, har kjøpt E.ONs andel på 49 prosent i det tyske avfallsforbrenningskonsernet EEW Energy from Waste, etter å ha vært majoritetseier i selskapet med 51 prosent fra mars 2013. Det framgår av en pressemelding.
I ti år har Läntmannen Cerealia i Moss vært hovedleverandør av fornybar bioenergi til fjernvarmeforsyningen i Moss. Og nylig ble det klart at selskapet også de ti neste årene vil levere fornybare energikilder som havreskall og skogsflis til fjernvarmeproduksjonen i området, etter å ha inngått kontrakt med Statkraft Varme AS om dette.
Nettleien bør gjenspeile belastningen strømkundene påfører nettet. NVE vurderer derfor om kostnadene skal fordeles annerledes enn i dag, slik at det blir dyrere å bruke mye strøm på en gang og mer lønnsomt å redusere effektuttaket, skriver direktoratet på sine hjemmesider. 
Nederlandske Interxion vil om kort tid åpne dørene til en ny datahall ved Stockholm. Her skal serverne lagres i låste «kjøleskap».  Fortum står for fjernkjølingen og får restvarme tilbake som benyttes til produksjon av fjernvarme; med andre ord vinn-vinn, også for miljøet.
Mens bruken av bioenergi i Norge totalt sett har gått ned, leverer norske fjernvarmeanlegg stadig mer biobasert oppvarming. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.
I Kristiansand planlegger Skeie Eiendom å bygge ut rundt tusen nye leiligheter og et næringsareal på opptil 50 000 kvadratmeter. Hele området skal knyttes til fjernvarmenettet, som får overskuddsvarme fra forbrenningsanlegget til Returkraft og spillvarme fra Glencore Nikkelverk.
KALENDER
17. oktober