NYHETER
Regjeringen må «så raskt som mulig» gjennomføre endringene i byggteknisk forskrift som ble vedtatt i Stortinget 10. mai, fastslår Stortingets energi- og miljøkomite. Komiteen er også klar på at kommuner fortsatt må kunne vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Hvordan kan fjernvarmen tilpasses bedre til menneskers levevilkår?  Det forsker doktorstipendiat Sara Renström ved Chalmers på ved å studere hvordan mennesker opplever og samspiller med fjernvarmesystemet. Resultater viser at 90 prosent av leilighetsbeboerne i Gøteborg benytter fjernvarme, men langt fra alle visste at de gjorde det.
Stortingets vedtak om endringer i de nye energiforsyningskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) vil ikke bli gjenomført av Regjeringen før tidligst neste år. Først blir det nye høringsrunder, varsler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
ABB jobber for tiden med en mulighetsstudie for å legge en nær 900 kilometer kraftkabel mellom Finnmark og Svalbard. Det vil bety nedlegging av kullkraftverket, og også stans i fjernvarmeproduksjonen som per i dag  stor grad er basert på overskuddsvarme fra kullkraftverket.
Värmerapporten 2016 er en ny svensk rapport om varme generelt og fjernvarme spesielt. Her får du vite mer om varme og varmemarkedet i Sverige, i form av fakta og statistikk. I årets utgave er det også konkrete tips om energieffektivisering med fjernvarme, eksempler på nye initiativ innen fjernvarme, samt om fjernvarme i EU.
Frank Sagvik ble valgt til styreleder i Norsk Fjernvarme på foreningens generalforsamling i Bodø torsdag. Sagvik, som er daglig leder i Akershus Energi Varme, har vært konstituert styreleder i Norsk Fjernvarme fra nyttår, etter at John Marius Lynne fratrådte vervet som følge av jobbskifte. Sagvik har vært medlem av styret fra 2012.
Varme fra undergrunnen varmer stadig opp flere islandske fotballbaner. Det har lagt grunnlaget for at den lille nasjonen har kvalifisert seg til europamesterskapene, skriver nettsidene thinkgeoenergy.com.
Under fremleggingen av forskningsrapportenFuture Green Buildings: A Key to Cost-Effective Sustainable Energy Systems fra Aalborg Universitet, understrekte lederen for rapporten professor Henrik Lund, at det er rimeligere å la fjernvarmen fungere som et batteri enn å gjøre byggene smarte.
Et lavtemperatur-prosjekt i Gerding ved Aarhus viser at det er mange penger å spare på å senke fremløpstemperaturen i fjernvarmenettet. Det skriver Energy Supply.
En milepæl ble nådd under utbyggingen av et stort bioenergibasert kraftvarmeverk som kombinerer varme og elproduksjon ved Århus, avholdt kranselagsfest. Det halmbaserte anlegget vil forsyne Danmarks nest største by med 20 prosent av byens fjernvarmebehov, og vil bidra til at Århus når målet om bli CO2-nøytral i 2030.
KALENDER
22 - 24 mai