NYHETER
En lekket EU-strategi for varme- og kjøleområdet viser at fjernvarme og fornybar energi er sentrale punkter i en energiunion, skriver den danske avisen Børsen.
Ingeniører ved Oregon State University i USA har gjort fremskritt når det gjelder lagring av termisk solenergi, som de hevder vil redusere kostnadene og gjøre teknologien mer tilgjengelig.
Markedet for biobrensel vokser stadig raskere. Nå har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utarbeidet en ny standard for å bedømme biobrenselets bærekraft.
I Mekka i Saudi-Arabia skal en ny bydel på mer enn 100 000 mennesker kjøles med fjernkjøling. Det vil bla gjøre reisen mer komfortabel for de mange pilgrimmene under den muslimske pilgrimsferden Hajj.
I uke 46 er det planlagt oppstart av bioanlegget Keiseren, basert på returflis fra nærområdet. Anlegget vil ha en leveringskapasitet på 72 GWh i året. I tillegg til biokjelen på 12 megawatt har anlegget to gasskjeler hver på 10 megawatt, som vil bli benyttet som reservelast på ekstremt kalde dager. Gasskjelene skal testes denne uken.
Kraftprisene økte i hele Norden i uke 43. I de norske elspotområdene gikk prisene opp for tredje uke på rad. I Sør-Norge lå prisene på 23 øre/kWh, opp 10 øre fra starten av oktober. Framtidsprisene gikk også opp forrige uke, og markedet venter seg en nordisk kraftpris rundt 25 øre/kWh i første kvartal 2016.
Det ligger an til å bli en bred politisk enighet om å la varmepumper telle med som energibesparelse for fjernvarmeselskaper. Det er klart etter en politisk debatt på Dansk Fjernvarmes landsmøte torsdag.
Under Nordisk råds toppmøte 27.–29.10 i Reykjavik ble avfallstransport over grensene et tema.  – Hvorfor sendes norsk avfall til forbrenning i Sverige når det like godt kan behandles i Norge? spurte danske Karin Gaardsted i S-gruppen miljøvernministrene. Sveriges miljøvernminister Åsa Romson mente  beslutningen måtte fattes lokalt, mens den norske miljøvernministeren Tine Sundtoft var mer imøtekommende.
I Sverige ble det i 2014 benyttet 26 terawattimer til oppvarming og varmt vann i boligblokker mens det i forretningsbygg og andre lokaler ble benyttet 18 terawattimer. For både boligblokker og øvrige bygg er  fjernvarme den mest dominerende oppvarmingsformen. Det viser ferske tall fra Energimyndigheten.
De neste årene må Norge og våre nordiske naboland gjennomføre omfattende klimakutt. Likevel støtter NVE forslag om å tillate økt bruk av elektrisitet til oppvarming av bygg. Det mener en rekke foreninger er et skritt i feil retning,  bla. Norsk Fjernvarme og underbygger dette i en felles kronikk i Teknisk Ukeblad. Last ned kronikken her.
KALENDER