NYHETER
Forskeren Mehmet Bulut ved Mälardalens Högskola har undersøkt relasjonen mellom energi- og byggsektorene i Sverige, og bransjenes syn på smarte energiløsninger i bygg. Forskningen viser at det er potensial for å energieffektivisere bygg og oppgnå en mer fleksibel bruk av energien ved bedre samarbeid; bedre dialog, nye forretnings-modeller og nye regelverk, er stikkord.    
Nå starter Växjö Energi på egenhånd å flise veden som benyttes til brensel på sitt anlegg i Sandviksverket. Det innebærer færre transporter og en mer miljøvennlig produksjonskjede.
Før forsvant varmen til kråkene, men snart kan innbyggere og bedrifter i Finnsnes nyte godt av overksuddsvarme fra både industri og avfallsforbrenning.   
Finland har sluttet seg til det internasjonale initiativet Mission Innovation, og forplikter seg samtidig til å doble de offentlige innovasjonsmidlene for fornybar energi og energisystemer fra dagens nivå på 50 millioner euro.
Norsk Gjenvinning har inngått en treårig kontrakt med Norske Skog Saugbrugs for leveranser av returflis. Norske Skog Saugbrugs i Halden benytter flisen som brensel i sitt fyringsanlegg hvor de produserer damp til en tørkeprosess i papirproduksjonen. Gjennom kontrakten vil 40.000–50.000 tonn flis per år gjenvinnes i Norge.   
I sin langsiktige markedsanalyse skriver Statnett at de forventer en kraftpris på 40 euro/MWh. Men utfallsrommet er stort, og de ser ikke bort ifra at prisen kommer opp i 60 euro, skriver Europower.com.   
—Politikerne må nå ta ansvar for at vi skal få et elsystem som fungerer også når det er kaldt og når det ikke blåser, og som garanterer leveranser døgnet rundt. Elsertifikat-systemet må reformeres så det belønner fornybar elproduksjon som alltid er tilgjengelig og kan styres.  Det sa Karin Medin, adm. direktør i Söderenergi og styreleder i Svebio,  på Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Lidingö.
Energilagring er mer enn dyre, elektriske batterier. Økt bruk av store varmelagre i fjernvarmesystemer er både lønnsomt og kutter behovet for fossile vinterkilder, viser forskningsprosjektet Flexelterm.
Sykehuset Telemark i Skien har fra nyttår blitt varmet med bioenergi fra fjernvarmeanlegget til Skien Fjernvarme. Økt kostnadseffektivitet og en mye bedre miljøprofil er resultatet, ifølge Christian Borchgrevink Lund Andersen, energiansvarlig ved sykehuset. 
Statkraft er den første internasjonale produsenten og leverandøren av treflis til å bli sertifisert i henhold til sertifiseringsordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP). 
KALENDER
22 - 24 mai