NYHETER
På slutten av 2016 ble oppvarmingen i et bolighus i Vallentuna konvertert fra direktevirkende el til klimasmart vannbåren varme. Konverteringen, som ble gjennomført av selskapet Thermotech i forbindelse med klimaprosjektet Eco Now House, er et prosjekt som også handler om bærekraftig renovering. Samtidig studeres klimaavtrykket.
Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR 16 ble i høst lansert  i ny og forbedret utgave på engelsk. Nå er manualen oversatt til norsk og kan lastes ned  her.   
En avtale om tilskudd samt et forventet avgifts-fritak, gjør at Energi Viborg endelig tør å tro på at byggene i  Viborg kan varmes med overskuddsvarme fra Apples kommende datasenter i Foulum, nær Viborg.
I tiden frem mot 2030 vil det ifølge NVEs første kraftmarkedsanalyse skje store endringer innenfor energisektoren. Både politiske vedtak utenfor Norden og teknologiutviklig vil påvirke kraftproduksjon og -forbruk baÌŠde i- og utenfor Norge. Les mer om bla hvordan her.
Statkraft Varme har i dag undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Levanger kommune til det lokale selskapet Innherred Biovarme AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover, skriver selskapet i en melding.
I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på, tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. Onsdag ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.    
Statkraft Varme bygger akkumulatortank ved forbrenningsanlegget på Heimdal sørvest i Trondheim, som skal stå klar til sommeren. Ved å lagre overskuddsvarme og erstatte spisslastkjeler basert på fossil brensel, vil den bidra til å nå klimamål og sikre driften ved utfall av avfallslinjer.  
- Det har vært hevdet at våre kjære folkevalgte er dumme, kunnskapsløse eller frekke. Min påstand er at de faktisk har satt seg inn i saken og at de forstår skogens verdikjede, sier daglig leder Martin S. Kristensen i Nobio.  
Stortinget ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å få på plass en overgangsordning for tilrettelegging for fjernvarme i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt.
Ifølge flere medier søndag er Frp-statsrådene Tord Lien og Anders Anundsen  på veg ut av regjeringen. Terje Søviknes (47) ordfører i Os kommune siden 1999, tar sannsynligvis over jobben som olje- og energiminister, og Per-Willy Amundsen, statssekretær i KMD antas å bli utnevnt til ny justisminister i statsråd tirsdag.
KALENDER