NYHETER
Omsorgsbygg Oslo KF har nylig signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til seks bygg, som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.
Alvdal Biovarme har nylig startet opp sitt andre flisbaserte nærvarmeanlegg, to år etter at det første anlegget ble satt i drift.  I løpet av året skal skole, barnehage, kommunehus og hotell i Alvdal kobles til anlegget.
Det kan gi både miljømessige og økonomiske gevinster å lagre sommerens billige og fornybare varme til vinteren. Det viser det svenske forskningsprosjektet Byggnær sesonglagring av fjernvarme, gjennomført i samarbeid mellom Devcco og RISE, i regi av forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Med Enova-støtte på 45 millioner kroner innvilget, kan Lyse Neo gå i gang med å legge et ni kilometer langt hovednett for fjernvarme i Stavanger - fra Jåttåvågen i sør til Urban Sjøfront øst i byen. Dermed vil samtlige store byer i Norge om litt  kunne tilby innbyggerne fjernvarme.
Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK, som er ansvarlig for å behandle høringsforslagene,  mottok nesten 200 høringsuttalelser før fristens utløp. Høringsuttalelsene kan lastes ned her.
Fra 2010 har 110 fjernvarmeselskaper fusjonert. I samme periode har antall fjernvarmekunder økt med 110 000 og den gjennomsnittlige fjernvarmeprisen er redusert med 18 prosent. Ifølge Dansk Fjernvarme forventer man at samarbeid, fusjoner og konsolidering i fjernvarmen vil fortsette de kommende årene.
Forskere og energivirksomheter vil smelte el, varme og transport til ett samlet fornybart energisystem. En av utfordringene er ifølge direktør Jan Eric Thorsen i Danfoss å få de mange aktørene på energimarkedet til å spille sammen. 
Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet.
Hafslund Varme oppnådde sitt beste årsresultat noensinne i 2016. Økende kundemasse, ny satsing på kjøling og bedre energipriser preget året for selskapet.
Vattenfall har besluttet å etablere et moderne kombinert kraftvarmeverk basert på gass i Berlin. Med det nye kraftvarmeverket støtter Vattenfall Berlins ambisjon om å ligge i forkant både når det gjelder klimagassutslipp og energiomlegging.
KALENDER