NYHETER
Öresunds Kraft har nylig fått grønt lys av Mark- och miljödomstolen til å mudre og utføre anleggsarbeid for å benytte sjøvann til kjøling i Helsingborg.  Planen er å øke produksjonen av fjernkjøling fra dagens 16 megawatt til om lag 30 megawatt.
Med et areal på 156.694 kvadratmeter er Silkeborg Forsynings nye solfangeranlegg på Jylland verdens hittil største. Anlegget, som ble tatt i bruk rett før nyttår, er mer enn dobbelt så stort som det hittil største anlegget i Vojens, med en årlig produksjon på 80 000 MWh. Det nye anlegget vil bidra til å redusere CO2-utslippene med 15.700 tonn i året.
Direktøren for den svenske bioenergiforeningen Svebio Gustav Melin er kritisk til at Energikommisionens sluttrapport, som ble fremlagt tirsdag, foreslår å fortsette med den nåværende markedsmodellen «energy only»; uten å ta hensyn til effektspørsmålet.
Nobio og advokatfirmaet Arntzen De Besche inviterer til dagsseminar om praktisk jus ved kjøp og salg av bioenergi den 26. januar. Hovedmålet med seminaret er å styrke avtalekompetansen og prosjektgjennomføringen for både store og små biovarme-selskaper og offentlige og private biovarmekunder.    
Den svenske Energikommissionen la i dag fram sin sluttrapport. Kansellisjefen Bo Diczfalusy presenterte hovedtrekkene i utredningen, i tråd med avtalen fem partier ble enige om i sommer. Energiforetagen Sverige er spesielt fornøyd med at systemgrenser for byggenes energiytelse fokuserer på anvendt energi, i stedet for kjøpt energi.
«Sverige er faktisk et av de fremste landene i verden når gjelder å ta vare på varme som blir til overs», skriver Pernilla Winnhed, administrerende direktør i Energiföretagen Sverige i et leserinnlegg i Dagens Nyheter. Om lag åtte prosent av fjernvarmen kommer fra overskuddsvarme - det tredje største brenselet i fjernvarmen.    
Den franske miljø- og energiministeren Ségolène Royal oppfordrer kommuner med mer enn 10 000 innbyggere til å etablere fjernvarmenett. 
Norconsult har blitt tildelt 8,4 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en simuleringsmodell og styringsverktøy for optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov. Oslofjord varme er blant partnerne i prosjektet, som skal gå over fire år.
NCC signerte onsdag et omfattende rehabiliteringsprosjekt på Majorstua i Oslo. Kontrakten til en verdi av 230 millioner kroner ble signert med Fram Eiendom onsdag ettermiddag. Samtlige bygg vil bli tilkoblet fjernvarme.
Fortum Värme faser ut fossile brensler i Värtaverket i Stockholm og har byttet ut sine forbrenningssystemer i fire av sine gamle kjeler fra 60-tallet.  Fortum Power Solutions har levert nye brennere som bidrar til å redusere NOx-utslippene i anleggene og som muliggjør en bredere brenselsmiks.    
KALENDER