NYHETER
Erfaringer fra Nordsjøens borearbeid og leveransemodeller bør implementeres i fjernvarmesektoren, hvis man skal starte med geotermi.  Det mener Lars Andersen direktør i offshore-selskapet Ross DK. Visedirektøren i Dansk Fjernvarme Kim Behnke er imidlertid uenig.
Amerikanske Facebook bekrefter nå, at de undersøker om overskuddsvarmen fra deres kommende datasenter i Odense i Danmark kan benyttes. Når det er kaldt, vil mye av overskuddsvarmen bli blandet med kald luft utenfra og ført tilbake til serverhallene, men når det er varmt vil man undersøke hvordan man kan benytte varmen til andre formål.
I et portrettintervju med Norsk VVS nr. 1 er Hafslund Varmes konserndirektør Eirik Folkvord Tandberg klar på at kundens opplevelser inne i bygget blir stadig viktigere. I tillegg til å levere fornybar fjernvarme er selskapet derfor opptatt av å utvikle produktene og tjenestene etter utviklingen i markedet og hva de tror kundene vil ønske seg fram i tid.
I 1967 ble den første ideen om å brenne restavfall i Tromsø lansert. 50 år etter er det nye avfallsforbrenningsanlegget på Skattøra i drift. Dermed kan avfallet fra nabobygget Remiks, som tidligere ble transportert 100 mil med bil til Sverige, i stedet varme lokalbefolkningen.
Energiföretagen Sverige har utpekt Sveriges vakreste fjernvarmeanlegg. Vinneren ble Varberg Energis flisbaserte varmeverk Flisan af Varberg, med Borås Energi och Miljös Ryaverket og Fortum Värmes Värtaverket i Stockholm på delt andreplass.
Jämtkraft Värme benytter fornybar energi fra skogen som brensel til sine 17 anlegg nordvest i Sverige. Men fortsatt kreves det en liten andel fossil olje for å drifte kjelene, ved oppstart og ved kaldt vær. For tiden tester selskapet bruk av bio-oljer for å få fossilfrie anlegg allerede i 2020,
Det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme ser ut til å få kamp om å levere fjernvarme til kommunen. På onsdagens anbudsbefaring dukket det også opp representanter fra to konkurrenter Norsk Bioenergi og Nord Energi.
2016 ble tørrere enn de to foregående årene. Likevel har det norske kraftsystemet produsert hele 148,8 TWh. - Det har aldri blitt produsert mer strøm i Norge i løpet av ett år enn i 2016, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en melding.
Avfall skal i fremtiden gi enda mer fjernvarme når det forbrennes. Det er målet til Rambøll, som jobber med en ny teknologi som skal sørge for dette. Den nye teknologien går ut på å fukte luften som brukes til forbrenningen av avfall med dampen fra den varme røykgassen som normalt går til spille.
Med SN/TS 3031 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy å beregne tekniske anlegg og energiforsyning med samme nøyaktighet som bygningstekniske tiltak og løsninger. Standarden er ifølge Standard Norge et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsynings-systemer.
KALENDER