NYHETER
Det EU-støttetede forskningsprosjektet Heat Roadmap Europe 4 har nylig lansert et nytt verktøy som gjør det mulig for europeiske regjeringer, næringsliv, konsulenter, akademikere, planleggere og energientusiaster å vurdere termiske ressurser og termisk etterspørsel i de 14 største brukerlandene av termisk varme og kjøling i Europa.
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt nær 6500 energitiltak i norske boliger. Dette ga et energiresultat på 3,8 TWh, hvor industrien utgjorde 2563 GWh og hvor fornybar varme utgjorde 162 GWh.
Det nyetablerte selskapet AFV AS har nå kjøpt fjernvarmeanlegget i Alta, ett av de fem anleggene til HEXA Bioenergi AS, som ble slått konkurs i september. Eierne bak AVF, renovasjonsselskapene Remiks, VEFAS, Avfallsservice og FIMIL, planlegger å bygge om anlegget for å utnytte returtrevirke de mottar i egen region, i stedet for å sende det til Sverige.
I fjor vinter ble de fleste byggene i Skjold leir koblet til et nytt fjernvarmeanlegg, basert på flis fra nærområdet. Nå ønsker Forsvarsdepartementet at også plasthallene, som i dag varmes med fossil brensel, i stedet skal varmes med miljøvennlig bioenergi.
Klimagassutslipp fra byggeplasser får økende oppmerksomhet over hele landet. Nå setter Energi Norge og Norsk Fjernvarme i gang en kartlegging av hvordan byggeplassene kan bli utslippsfrie.
EUs miljøministre er enige om et nytt utslippshandelssystem som skal tre i kraft etter 2020.  
Utslippene på byggeplasser i Oslo er nesten like store som utslippene fra personbiltrafikken. Nå krever miljøorganisasjonene utslippsfrie byggeplasser - med fjernvarme til byggtørk og elektrifiserte kjøretøy.
I dag møtes EU-landenes klimaministre for å forhandle om klimakvoter. Bakgrunnen er at EUs kvotehandelssystem ikke fungerer lenger da det nå slippes ut så mye mindre CO2 at det er for mange CO2-kvoter, som medfører at det er for billig å forurense, skriver EnergiWatch.
Onsdag annonserte den skotske regjeringen at den vil implementere en ny 50 prosent skatte- og avgifts-lette for frittstående fjernvarmeanlegg som del av en større avgifts- og skattelette-pakke i landet.
Som en del av reisen for å nå et energisystem basert på 100 prosent fornybar og gjenvunnet varme, planlegger Fortum Värme å bygge et nytt kraftvarmeverk i Lövsta nordvest i Stockholm.
KALENDER