NYHETER
Tirsdag ble Sveriges lengste bro-ledning for fjernvarme satt i drift. Ledningen, som er på 1,7 kilometer, er installert i Sundsvall i Nord-Sverige.
Etter planen skulle fjernvarmesentralen Keiseren starte opp høstproduksjonen basert på biobrensel i midten av august. Ødelagte filtre medførte imidlertid at varme-produksjonen frem til i forrige uke har har vært basert på el- og gasskjeler. Ifølge direktør Helge E.W. Albertsen i BE Varme har kundene ikke vært skadelidende.
Det finske energikonsernet Fortum og det svenske it-konsernet Ericsson har signert en samarbeidsavtale om å benytte overskuddsvarme fra Ericssons datasenter i Kirkkonummi i Sør-Finland. Fortum benytter allerede overskuddsvarme fra flere anlegg i hovedstadsområdet Espoo-Kauniainen-Kirkkonumme. 
Det ble foretatt 54 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2016, enn i samme kvartal året før, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Det sterke tallet følger opp den høye bytteaktiviteten som ble observert i første kvartal 2016, hvor økningen i bytter ble registrert til 45 prosent.
Sent torsdag kveld lyktes det  den danske regjeringen å lande en bred politisk avtale om en gradvis avskaffelse av den omstridte grønne avgiften, PSO-avgiften. Avtalen vil ifølge Dansk Fjernvarme føre til at man kan bruke mer grønn el i fjernvarmen.
Eirik Folkvord Tandberg, som tidligere i år tok over som sjef for Hafslund Varme, kom på andreplass i kåringen Årets ledertalent fredag. Vinneren ble administrerende direktør Aneesh Rajaram i Opera TV AS.
På Energiföretagens frokostseminarium ”Ny president – ny energipolitik” analyserte Anna-Carin Windahl, kommunikasjonsrådgiver og en av gründerne til «100% förnybart», om hvordan valget av Donald Trump kan påvirke både USAs og verdens klimapolitikk. Ifølge Windahl kan Kina si nei hvis USA sier nei til Paris-avtalen.
Forskeren Mehmet Bulut ved Mälardalens Högskola har undersøkt relasjonen mellom energi- og byggsektorene i Sverige, og bransjenes syn på smarte energiløsninger i bygg. Forskningen viser at det er potensial for å energieffektivisere bygg og oppgnå en mer fleksibel bruk av energien ved bedre samarbeid; bedre dialog, nye forretnings-modeller og nye regelverk, er stikkord.    
Nå starter Växjö Energi på egenhånd å flise veden som benyttes til brensel på sitt anlegg i Sandviksverket. Det innebærer færre transporter og en mer miljøvennlig produksjonskjede.
Før forsvant varmen til kråkene, men snart kan innbyggere og bedrifter i Finnsnes nyte godt av overksuddsvarme fra både industri og avfallsforbrenning.   
KALENDER
22 - 24 mai