NYHETER
En sju år gammel jente fikk forrige søndag andre- og tredjegradsforbrenning på en fot som følge av en lekkasje i fjernvarmenettet til Hafslund Varme i Oslo sentrum. Selskapet beklager sterkt det som skjedde, og har i tiden etter ulykken endret rutinen for vurdering av potensielle lekkasjer, og avsperring av områder med potensiell lekkasje.
I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 21. april hevder Torfinn Ingeborg (MPD) at politikerne i Stavanger løser klimasituasjonen ved å trikse med utslippstallene fra avfallsforbrenning.  I et innlegg i dagens Stavanger Aftenblad spør Roy Ulvang, fagrådgiver, Avfall Norge og Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme hvorfor vil du fyre for kråkene, Ingeborgrud?  
EUs system for kjøp og salg av utslippskvoter fungerer dårlig, synes mange. Pressede priser og for mange utslippsrettigheter er blant problemene. Mandag møttes svenske representanter fra miljøutvalget i EU-parlamentet og fremstående politikere og representanter fra svensk næringsliv for å diskutere et forslag til nytt kvotehandelssystem i EU som nå er til behandling i Europa-parlamentet. 
I et intervju med nyhetstjenesten Europower.com bekrefter olje- og energiminister Tord Lien at den norske regjeringen i drøftelser med EU vil gå inn for at kjøp og salg av opprinnelsesgarantier skal avvikles.
Med innovasjonsprosjektet "Norwegian Wood" spiller Elkem, Avinor, Treklyngen og energiselskapet Vardar på nye strenger på tomten til den nedlagte papirfabrikken på Follum. Resultatet blir en helt ny verdikjede for industriell produksjon av fornybar trekull og bioolje.
Generalforsamlingen i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power har i dag valgt direktøren for den tyske fjernvarmeorganisasjonen AGFW Werner Lutsch til ny president, og Dansk Fjernvarmes internasjonale sjef Birger Lauersen til visepresident.
Med et av de mest effektive kombikraftverkene i verden vil energiselskapet HanseWerk modernisere fjernvarmemarkedet i Hamburg. Desentrale teknologier vil i fremtiden erstatte store anlegg som kullkraftverket i bydelen Wendel.
Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener Norsk Fjernvarme.
-Det er alt for mange avgifter og tilskudd som er strødd utover energisektoren uten at det er tatt hensyn til hvordan vi samlet sett ønsker å innrette energisektoren. Og hvordan vi billigst mulig gjennomfører den grønne omstillingen. Det sa Dansk Fjernvarmes styreleder Uffe Bro i sin åpningstale på foreningens generalforsamling i Odense i dag.
Daglig leder i Skien Fjernvarme og NoBios styreleder, Morten Rogn, er ansatt som ny direktør i Skagerak Varme. Han overtar stillingen etter Trond Ditlefsen, som skal jobbe med energidisponering og –handel i Skagerak Kraft.
KALENDER