NYHETER
Ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og Nordisk Energiforskning, som DN har fått tilgang til, vil IEA kreve store endringer i de nordiske landene for at landene skal nå klimamålene som er satt. Det pekes bla på at strømprisene i Norge vil dobles og at Norge vil bli stor eksportør av strøm til Europa. 
Det svenske systemet med reservekraft for kalde vinterdager skal bli miljøvennlig. Den svenske regjeringen vil ifølge dn.se fatte beslutning om dette i dag, torsdag.
Fjernvarme er en invstering i lavutslippssamfunnet som frigjør kraft til å redusere CO2-utslipp i andre sektorer og sikrer forsyningssikkerheten, sier Enovas markedsdirektør Audhild Kvam.
Overskuddsvarme fra potetmelsentralen i Brande på Jylland skal i fremtiden varme beboere i området. I dag sendes årlig 100 000 megawatt opp i luften til ingen nytte. Bare en femdel av denne overskuddsvarmen kan dekke energibehovet til kundene som Brande Fjernvarme forsyner i dag. I fremtiden skal også beboere i nabobyer varmes med denne overskuddsvarmen.
Aldri før har norske forbrukere fått levert mer grønn fjernvarme enn i fjor, viser nye SSB-tall. Varme fra bioenergi sto for det meste av økningen, mens bruk av fossil olje nå nesten er helt borte.
Den svenske regjeringen har besluttet at det ikke skal innføres lovkrav om individuell måling og debitering av varme og varmtvann. Det innebærer at det ikke blir krav til at byggeiere må måle hver leilighet og debitere leieboeren for varmeforbruket.
Olje- og energiminister Tord Lien klippet snora da Bodøs nye fjernvarmesentral Keiseren ble åpnet torsdag. Sentralen er selve juvelen i byens nye fjernvarmenett.
Store bygg må kunne dekke minst 60 prosent av varmebehovet med annet enn elektrisitet og bygg må utstyres med vannbåren varme der kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme, vedtok Stortinget tirsdag ettermiddag.
Kalmar Energi og Noda Intelligent Systems samarbeider for tiden med å bygge et miljøsmart og kostnadseffektivt fjernvarmenett. Systemet bygger på at intelligente styrefunksjoner håndterer fjernvarmenettet og sørger for samvirke mellom produksjonen av fjernvarme i Moskogen, distribusjonen i fjernvarmenettet og kundenes bruk.
Dansk Fjernvarme er glad for at regjeringen nå vil fjerne den kontroversielle PSO-avgiften og heller subsidiere fornybar energi over statsbudsjettet.» Det vil styrke muligheten for at fjernvarmen kan utnytte overskuddsvarmen fra industrivirksomheter», skriver Dansk Fjernvarme på sine nettsider.
KALENDER