NYHETER
Statkraft Varme AS har i dag inngått avtale med Hafslund ASA om å kjøpe Gardermoen Energi AS. Med oppkjøpet av det flisfyrte anlegget på Gardermoen, som forsyner deler av Oslo Lufthavn og næringskunder i området med 54 GWh fjernvarme i året, eier selskapet nå 12 fjernvarmeanlegg i Norge. Hafslund Varme selger for å utvide fjernvarmevirksomheten i Oslo.
Tilgang til fornybar energi og unike muligheter til å gjenvinne overskuddsvarme skal gjøre Stockholm til et knutepunkt for verdens nye basisindustri, datahallindustrien. Det kom fram under seminaret Green Computing som Fortum Värme var vertskap for sist onsdag. (Europower/Energinyheter)
Etter at de siste sponsor-millionene nå er på plass, er det klart at københavnerne i fremtiden kan stå på ski på toppen av forbrenningsanlegget Amager Bakke i København. Det markante prosjektet som i tillegg til skibakker, bla vil ha klatrevegg og grønne løpelandskap og kafé i 85 meters høyde, er beregnet å koste 82,4 millioner kroner. (Ingenioren.dk)
Helge Egil Wågø Albertsen (46) er ansatt som ny direktør i BE Varme. Han er utdannet sivilingeniør og har tilleggsutdannelse i økonomi. De siste 17 årene har han jobbet i Statoil med prosjektledelse. Wågø Albertsen etterfølger Monica Andreassen, som er ansatt som ny direktør i BE Energimontasje, et selskap som i likhet med BE Varme er 100 prosent eid av Bodø Energi.
Moderne bygg trenger oppdaterte løsninger for vannbåren varme og kjøling, men løsningene er ikke alltid lett å finne fram til i markedet. Derfor går et bredt lag av organisasjoner nå sammen for å kartlegge og vise fram de innovative, vannbårne løsningene.
Vattenfall innleder salget av hele sin brunkulls-virksomhet i Tyskland, melder den svenske statlige energigiganten. Konsernsjef Magnus Hall er imidlertid tilbakeholden med opplysninger om hva virksomheten kan være verdt. Men det er et stort område vi selger, med 8 000 ansatte og med en omsetning som står for ti prosent av den tyske elforsyningen, sier han til TT.
Jon Marius Lynne (46) ble fredag ansatt som direktør for nye Eidsiva Nett, som fra nyttår vil være operativt etter en fusjon med Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS. Lynne har i åtte år ledet Eidsiva Bioenergi og har i sju av disse årene vært med i styret i Norsk Fjernvarme – de tre siste årene som styreleder.
Når danske tollere konfiskerer brennbare, ulovlige varer, ender smuglergodset sine dager i store avfallsovner, og gjør dermed nytte som fjernvarme. Magasinet Fjernvarmen var med da et tonn smuglergods i august endte i ovnen hos Amager Ressourcecenter og ble til fjernvarme.  
Arbeidene fra de tekniske arbeidsgruppene er nå sammenstilt og et førsteutkast av BREEAM-NOR 2015 er klart. Manualen er nå ute på høring og Norwegian Green Building Council (NGBC) ønsker innspill fra fagmiljøer, interesseorganisasjoner og markedet generelt innen 15. oktober 2015.
En helt ny standard for doble stålrør, SS- EN 15698-2: 20, er utarbeidet av den tekniske komiteen CEN / TC107, hvor flere europeiske land innen den europeiske komiteen for standardisering (CEN), deltar.
KALENDER
17. oktober