NYHETER
Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter, ifølge Miljødirektoratet.    
Det danske pensjonsselskapet PKA investerer 1,3 milliarder kroner i bioenergiselskapet Teesside Renewable Energy Plant, som skal etableres i Nord-England. Bioanlegget, som forventes å stå klart i 2020, vil ha en kapasitet på 299 megawatt.
I april startet Fortum Thermal Production and Power Solutions et prosjekt for å sikre driften til Eskilstuna Energi & Miljös 30 år gamle biobrenselbaserte kjel i minst nye 20 år. Prosjektet vil også bidra til reduksjon av NOx-utslipp.
Innsamlet husholdningsavfall fra Karmøys innbyggere skal ikke lenger kjøres til Sverige, men i stedet fraktes til BIR avfallsanlegg i Bergen og Forus Energigjenvinning i Stavanger. I disse byene  skal husholdningsavfallet energigjenvinnes til fjernvarme og el. Karmøy-selskapet Geminor skal stå for leveransene.
I 2015 kom en firedel av elproduksjonen i Storbritannia fra fornybare energikilder som vind- sol- og vannkraft, og 21 prosent av elproduksjonen kom fra kjernekraft. Fornybare energikilder skjøv for første gang ned kullkraften fra førsteplassen. En viktig grunn er at det største kullkraftverket, Drax i North Yorkshire, har erstattet kull med bioenergi i et av sine anlegg.  
Tusentalls arbeidsplasser er truet i det svenske energikonsernet Vattenfall, rapporterer Norrländska Socialdemokraten. -Det dreier seg om ca. 2000 stillinger som skal vurderes i nær fremtid, sier Johnny Bernhardsson, de ansattes representant i Vattenfalls styre, til avisen.
Stockholms tingrett gir klarsignal for det danske selskapet Logstor til å kjøpe konkurrenten Powerpipe Systems. Taper i saken er Konkurrensverket som hevdet at det fusjonerte selskapet ville bli for dominerende på rør for fjernvarmeanlegg i Sverige.
I et nytt forskningsprosjekt støttet av Elforsk vil man se om det er mulig å utnytte varmen fra næringsmiddelindustrien, som i dag går til spille, til fjernvarme. Resultatene kan gi energibesparelser, som både gagner økonomien og miljøet.
Danfoss og Sondex har inngått avtale om at Danfoss kjøper det privateide Sondex Holding A/S. Sondex er en ledende global spiller på markedet for varmeoverførselsteknologier, hvor virksomheten utvikler, produserer og selger platevarmevekslere, og blir en del av  Danfoss varmevirksomhet , Danfoss Heating.
Fortum Värme og Datacenter i Rosersberg, et heleid datterselskap til Ericsson, har nylig inngått avtale om leveranse av kjøling, og varmegjenvinning fra Ericssons nye datasenter nord for Stockholm. Overskuddsvarmen fra datasenteret vil kunne varme 15 000 leiligheter, som tilsvarer fjernvarmeleveransene til en by som Arvika.
KALENDER