NYHETER
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsprogrammet ENERGIX i Norges forskningsråd med 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Økningen skal gå til utvikling og testing av miljøvennlige energiteknologier, slik at de tidligere blir kvalifisert og akseptert i markedet og raskere blir tatt i bruk.
Regjeringen foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med anslått prisvekst i 2017, fra 16 øre per KWh til 16,32 øre per kWh. Redusert sats for industri mv. foreslås videreført med 0,48 øre per kWh.
Det begynner å haste hvis Regjeringen mener alvor med å fjerne fossil oljefyring i norske bygg innen 2020. Små justeringer av avgifter i Statsbudsjettet er ikke nok, mener Norsk Fjernvarme.
I april innledet  Fortum Thermal Production and Power Solutions arbeidet med å modernisere biokjelen til Eskilstuna Energi & Miljö. Hensikten med prosjektet har vært å øke levetiden til den 30 år gamle kjelen med 20 nye år og sikre miljønøytral varmeproduksjon.  
Parisavtalen, som begrenser verdens utslipp av veksthusgasser, vil tre i kraft allerede på klimatoppmøtet i Marrakash i november. Det er klart etter at EU-parlamentet i dag stemte for ratifiseringnen under en historisk avstemning.
Fredag ble en bioenergisentral i Ski kommune, eid av tre bønder, offisielt åpnet av ordfører Tuva Moflag. Anlegget som er basert på kortreist flis, vil produsere 1 GWh i året og redusere CO2-utslippene med 100 tonn i året - Dette er noe vi kan være stolt av i Ski kommune, sa ordføreren under åpningen. 
Enova har i dag publisert Byggstatistikken for 2015, som er den 19. utgaven. Statistikken er basert på rapportert energibruk levert av 3415 bygg fra hele Norge. Nytt i årets statistikk er at det er samlet tall for fjernkjøling.  les mer på Enovas nettsider her
Fjernkjøling, markedsutvikling og energilagring er blant temaene i en ny treårsperiode i det Internasjonale Energibyråets forskningsprogram for fjernvarme og –kjøling (IEA DHC). Forskingsrådet oppfordrer norske bedrifter til å melde seg på.
Nær 300 forskere, representanter fra industrien og beslutningstakere i 20 ulike land  har denne uken vært samlet i Aalborg for å lære mer om fremtidens fjernvarme og intelligente energisystemer. Ifølge forskning vil disse systemene bidra til reduserte CO2-utslipp og 100 prosent fornybar energi, samtidig som de er omkostningseffektive og skape jobber. 
Allerede før det ble åpnet konkurs i boet til Hexa Bioenergi AS den 21. september  har interessenter vist interesse for å overta fjernvarmeanlegget i Alta, som er ett av de fem anleggene som ble driftet av Hexa Bioenergi.
KALENDER
22 - 24 mai