NYHETER
Utslippene på byggeplasser i Oslo er nesten like store som utslippene fra personbiltrafikken. Nå krever miljøorganisasjonene utslippsfrie byggeplasser - med fjernvarme til byggtørk og elektrifiserte kjøretøy.
I dag møtes EU-landenes klimaministre for å forhandle om klimakvoter. Bakgrunnen er at EUs kvotehandelssystem ikke fungerer lenger da det nå slippes ut så mye mindre CO2 at det er for mange CO2-kvoter, som medfører at det er for billig å forurense, skriver EnergiWatch.
Onsdag annonserte den skotske regjeringen at den vil implementere en ny 50 prosent skatte- og avgifts-lette for frittstående fjernvarmeanlegg som del av en større avgifts- og skattelette-pakke i landet.
Som en del av reisen for å nå et energisystem basert på 100 prosent fornybar og gjenvunnet varme, planlegger Fortum Värme å bygge et nytt kraftvarmeverk i Lövsta nordvest i Stockholm.
Omsorgsbygg Oslo KF har nylig signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til seks bygg, som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.
Alvdal Biovarme har nylig startet opp sitt andre flisbaserte nærvarmeanlegg, to år etter at det første anlegget ble satt i drift.  I løpet av året skal skole, barnehage, kommunehus og hotell i Alvdal kobles til anlegget.
Det kan gi både miljømessige og økonomiske gevinster å lagre sommerens billige og fornybare varme til vinteren. Det viser det svenske forskningsprosjektet Byggnær sesonglagring av fjernvarme, gjennomført i samarbeid mellom Devcco og RISE, i regi av forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Med Enova-støtte på 45 millioner kroner innvilget, kan Lyse Neo gå i gang med å legge et ni kilometer langt hovednett for fjernvarme i Stavanger - fra Jåttåvågen i sør til Urban Sjøfront øst i byen. Dermed vil samtlige store byer i Norge om litt  kunne tilby innbyggerne fjernvarme.
Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK, som er ansvarlig for å behandle høringsforslagene,  mottok nesten 200 høringsuttalelser før fristens utløp. Høringsuttalelsene kan lastes ned her.
Fra 2010 har 110 fjernvarmeselskaper fusjonert. I samme periode har antall fjernvarmekunder økt med 110 000 og den gjennomsnittlige fjernvarmeprisen er redusert med 18 prosent. Ifølge Dansk Fjernvarme forventer man at samarbeid, fusjoner og konsolidering i fjernvarmen vil fortsette de kommende årene.
KALENDER