NYHETER
Nobio og advokatfirmaet Arntzen De Besche inviterer til dagsseminar om praktisk jus ved kjøp og salg av bioenergi den 26. januar. Hovedmålet med seminaret er å styrke avtalekompetansen og prosjektgjennomføringen for både store og små biovarme-selskaper og offentlige og private biovarmekunder.    
Den svenske Energikommissionen la i dag fram sin sluttrapport. Kansellisjefen Bo Diczfalusy presenterte hovedtrekkene i utredningen, i tråd med avtalen fem partier ble enige om i sommer. Energiforetagen Sverige er spesielt fornøyd med at systemgrenser for byggenes energiytelse fokuserer på anvendt energi, i stedet for kjøpt energi.
«Sverige er faktisk et av de fremste landene i verden når gjelder å ta vare på varme som blir til overs», skriver Pernilla Winnhed, administrerende direktør i Energiföretagen Sverige i et leserinnlegg i Dagens Nyheter. Om lag åtte prosent av fjernvarmen kommer fra overskuddsvarme - det tredje største brenselet i fjernvarmen.    
Den franske miljø- og energiministeren Ségolène Royal oppfordrer kommuner med mer enn 10 000 innbyggere til å etablere fjernvarmenett. 
Norconsult har blitt tildelt 8,4 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en simuleringsmodell og styringsverktøy for optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov. Oslofjord varme er blant partnerne i prosjektet, som skal gå over fire år.
NCC signerte onsdag et omfattende rehabiliteringsprosjekt på Majorstua i Oslo. Kontrakten til en verdi av 230 millioner kroner ble signert med Fram Eiendom onsdag ettermiddag. Samtlige bygg vil bli tilkoblet fjernvarme.
Fortum Värme faser ut fossile brensler i Värtaverket i Stockholm og har byttet ut sine forbrenningssystemer i fire av sine gamle kjeler fra 60-tallet.  Fortum Power Solutions har levert nye brennere som bidrar til å redusere NOx-utslippene i anleggene og som muliggjør en bredere brenselsmiks.    
På slutten av 2016 ble oppvarmingen i et bolighus i Vallentuna konvertert fra direktevirkende el til klimasmart vannbåren varme. Konverteringen, som ble gjennomført av selskapet Thermotech i forbindelse med klimaprosjektet Eco Now House, er et prosjekt som også handler om bærekraftig renovering. Samtidig studeres klimaavtrykket.
Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR 16 ble i høst lansert  i ny og forbedret utgave på engelsk. Nå er manualen oversatt til norsk og kan lastes ned  her.   
En avtale om tilskudd samt et forventet avgifts-fritak, gjør at Energi Viborg endelig tør å tro på at byggene i  Viborg kan varmes med overskuddsvarme fra Apples kommende datasenter i Foulum, nær Viborg.
KALENDER
22 - 24 mai