NYHETER
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
Enova har i dag tildelt totalt 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystemer. Totalt har 33 prosjekter søkt om støtte i konkurransen. Fortum Oslo Varmes mikroenergisystem for Furuset bydel var et av prosjektene som gikk seirende ut.
Hans Even Helgerud i Norsk Energi ER historien om introduksjon av energiledelse i Norge. Mens Alf-Tore Haug i Elkem har gjort en forskjell i kraftforedlende industri. Onsdag kveld ble de begge tildelt Enovaprisen.  
NOx-fondet innfører strengere krav til store søknader og avvikler støtte til marginale NOx-reduksjoner. 
Når Vinterparken Snø på Lørenskog står klar i 2020 vil den ikke bare glede ski-entusiaster, men også beboere i nærheten med fornybar varme basert på overskuddsvarme fra kjølemaskinene.
Tyskland bør kunne stenge alle landets kullkraftverk senest i 2038. Dersom strømmarkedet, arbeidsmarkedet og den økonomiske situasjonen tåler det, kan utfasingen være fullført allerede i 2035.
De nordiske statsministerne har i dag vedtatt en erklæring om at de vil jobbe for karbon-nøytralitet i hvert av de nordiske landene. Dette ser de som nødvendig for å lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
Den nye Beredskapsforskriften som  trådte i kraft 1. januar, har en rekke nye krav til IKT-sikkerhet. Kravene gjelder for virksomheter som har anlegg som har- eller kan få vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi og fjernvarme.
Ved utgangen av uke 3 var fyllingsgraden i norske magasiner 57,8 prosent. Fyllingsgraden gikk ned med 2,9 prosentenheter mot 2,0 prosentenheter uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 63,9 prosent.
Rekordhøye strømpriser gjør at Eidsiva Bioenergi innfører en øvre grense på fjernvarmeprisen til alle sine kunder. Andre fjernvarmebedrifter som BKK Varme og Lyse Neo har gode erfaringer med å tilby det samme.
KALENDER
22 - 24 mai